Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4641-НС
София, 25 март 2017 г.

ОТНОСНО: жалби и сигнали срещу решения № 232-НС от 24.03.2017 г. на Районна избирателна комисия (РИК) 6 – Враца, решение № 252-НС от 24.03.2017 г. на Районна избирателна комисия (РИК) 13 – Пазарджик, решение № 216-НС от 23.03.2017 г. на Районна избирателна комисия (РИК) 17 – Пловдив област

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща жалба с вх. № НС-10-105/25.03.2017 г. от партия „ВОЛЯ“, представлявана от Веселин Найденов Марешки, Петя Тодоринова Диковска, кандидат за народен представител на партия „ВОЛЯ“ в 6 МИР – Враца, и Маргарита Василева Огойска, представител на партия „ВОЛЯ“ за 6 МИР – Враца, всички чрез адв. Христо Нихризов, срещу решение № 232-НС от 24.03.2017 г. на Районна избирателна комисия (РИК) 6 – Враца, с което е забранено функционирането на технически средства за видеонаблюдение и звукозапис в помещенията, в които се осъществяват гласуването и обработването на резултатите от изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща жалба с вх. № НС-10-104/25.03.2017 г. от партия „ВОЛЯ“, представлявана от Веселин Найденов Марешки, от Силвия Христова Костадинова, кандидат за народен представител на партия „ВОЛЯ“ в 13 МИР – Пазарджик, и от Мария Стойчева Андонова, представител на партия „ВОЛЯ“ за 13 МИР – Пазарджик, всички чрез адв. Христо Нихризов срещу решение № 252-НС от 24.03.2017 г. на Районна избирателна комисия (РИК) 13 – Пазарджик, с което е забранено функционирането на технически средства за видеонаблюдение и звукозапис в помещенията, в които се осъществяват гласуването и обработването на резултатите от изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща жалба с вх. № НС-15-299/25.03.2017 г. от коалиция „БСП за България“, представлявана от Александра Константинова Берданкова, с което е забранено функционирането на технически средства за видеонаблюдение и звукозапис в помещенията, в които се осъществяват гласуването и обработването на резултатите от изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. Към жалбата са приложени незаверени копия от: пълномощно от Корнелия Петрова Нинова в полза на Александра Берданкова; решение № 216-НС от 23.03.2017 г. на РИК 17 – Пловдив област – 2 бр.; решения от № 207-НС до № 221 включително, всички от 23.03.2017 г. на РИК 17 – Пловдив област, и протокол № 20 от 23.03.2017 г. на РИК 17 – Пловдив област.

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпил по електронната поща сигнал с вх. № НС-10-103/25.03.2017 г. от коалиция „БСП за България“, представлявана от Аглика Виденова, като пълномощник на Корнелия Нинова, с който се уведомява Централната избирателна комисия, че решение за спиране на камерите за видеонаблюдение в помещения на СИК са взети и от РИК – Габрово, РИК – Кюстендил, РИК – Пловдив.

            На Централната избирателна комисия са служебно известни Решение № 3668 от 25.03.2017 г., постановено по адм. дело 3481/2017 г., и Решение № 3669 от 203.2017 г., постановено по адм. дело 3482/2017 г. на Върховен административен съд на Република България. Съобразявайки се с мотивите на Върховния административен съд по цитираните решения, Централната избирателна комисия обедини жалбите и сигналите срещу решенията на районните избирателни комисии, описани по-горе, с които РИК са се произнесли да се преустанови ползването на технически устройства за видеонаблюдение в помещенията, където ще бъдат разположени секционните избирателни комисии.

Съгласно мотивите на ВАС „…ЦИК вече е приела Методически указания по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г….“. „…Съгласно чл. 57, ал. 1, т. 2, т.3 и т. 30 ИК именно ЦИК осъществява методическо ръководство и упражнява контрол върху дейността на избирателните комисии като издава методически указания за работата им по прилагането на кодекса и определя реда за проверка за гласуване в нарушение на правилата на кодекса.“

Отделно от това решенията на районните избирателни комисии са немотивирани, което е съществен порок на решенията.

С оглед на изложеното Централната избирателна комисия намира, че описаните по-горе решения на районните избирателни комисии следва да бъдат отменени като незаконосъобразни и постановени извън материално-правната компетентност на РИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 26а във връзка с чл. 72, ал. 1 от ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 232-НС от 24.03.2017 г. на РИК 6 – Враца.

ОТМЕНЯ решение № 252-НС от 24.03.2017 на РИК 13 – Пазарджик.

ОТМЕНЯ решение № 216-НС от 23.03.2017 г. на РИК 17 – Пловдив област.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения