Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 464-ПВР/МИ
София, 22 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Силистра, област Силистра, назначена с Решение № 213-ПВР/МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-374/22.08.2011 г. от вр.и.д. общински председател на ПП "Движение за права и свободи" Севал Исмаил Мустанова да бъде направена промяна на член на ОИК в община Силистра, като на мястото на члена на ОИК Нурхан Юсуф Акиф, ЕГН ..., от квотата на ПП "Движение за права и свободи" да бъде назначена Гюлбер Сейфи Тахир, ЕГН .... Предложението е придружено с искане от Нурхан Юсуф Акиф за освобождаване като член на ОИК по лични причини и декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за висше образование на Гюлбер Сейфи Тахир (постъпили в ЦИК с писмо вх. № ОИК-44/08.08.2011 г.).
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Силистра, област Силистра, Нурхан Юсуф Акиф, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Силистра, Гюлбер Сейфи Тахир, ЕГН ... от квотата на ПП "Движение за права и свободи".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения