Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4635-НС
София, 25 март 2017 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрацията на наблюдател от сдружение „Бъдеще за северозападна България – БЗСЗБ“, регистрирано с Решение № 4409-НС от 06.03.2017 г. на ЦИК

Централната избирателна комисия след извършена служебна проверка относно изпълнението на чл. 3, ал. 3 от ИК установи, че Сашка Стефчова Иванова с ЕГН … е регистрирана като наблюдател от сдружение „Бъдеще за северозападна България – БЗСЗБ“ с Решение № 4444-НС от 09.03.2017 г. на ЦИК и едновременно с това е назначена като член на секционна избирателна комисия № 063500002 с решение № 164-НС от 20.03.2017 г. на РИК– Враца.

Във връзка с горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на регистриран с Решение № 4444-НС от 9 март 2017 г. на ЦИК наблюдател за страната от сдружение „Бъдеще за северозападна България – БЗСЗБ“, както следва:

 

 

 

 

Сашка Стефчова Иванова

 

 

 

 

Анулира издаденото удостоверение.

Настъпилите промени да се отразят в публичния регистър на наблюдателите, както и да се уведоми сдружението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4409-НС/

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения