Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 462-ПВР/МИ
София, 22 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Шумен, област Шумен

Постъпило е писмо от кмета на община Шумен с вх. № ОИК-357 от 20.08.2011 г. с предложение да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Шумен, като назначеният за секретар Метин Хилмиев Джамбазов, предложен от ПП „Движение за права и свободи", да бъде освободен и на негово място да бъде назначен за секретар Еркан Зия Чобан, досегашен член на Общинската избирателна комисия в община Шумен. В писмото от кмета на община Шумен се съдържа предложение за назначение на нов член на ОИК в община Шумен. Към предложението са приложени: молба от Метин Хилмиев Джамбазов за освобождаването му като секретар на ОИК в община Шумен, предложение от упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи" за замяна на Метин Хилмиев Джамбазов с Еркан Зия Чобан, предложение за назначаване на нов член на ОИК в община Шумен Дениз Айнур Джелял, декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Дениз Айнур Джелял и копие от дипломата за висше образование на Дениз Айнур Джелял.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК в община Шумен, област Шумен, Метин Хилмиев Джамбадов, ЕГН ....
2. НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК в община Шумен, област Шумен, Еркан Зия Чобан, ЕГН ....
3. НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Шумен, област Шумен, Дениз Айнур Джелял, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения