Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 461-ПВР/МИ
София, 22 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Белица, област Благоевград

Постъпило е предложение вх. № ОИК-332 от 18.08.2011 г. на ЦИК от Ибрахим Палев, кмет на община Белица, област Благоевград, с което се прави предложение за извършване на замяна във вече назначения състав на ОИК в община Белица, като от състава бъдат освободени: Сийка Георгиева Попова - член на комисията, по нейна лична молба, и на нейно място бъде назначена за член на комисията Ирина Асенова Банкова; Елена Владимирова Андреева - член на комисията, по нейна лична молба, и на нейно място бъде назначена Васка Костадинова Тричкова; Надежда Иванова Грънчарова - член на комисията, по нейна лична молба, и на нейно място бъде назначен Георги Иванов Клементиев, предложени от ПП „ГЕРБ".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Белица, област Благоевград, Сийка Георгиева Попова - член.
ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Белица, област Благоевград, Елена Владимирова Андреева - член.
ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Белица, област Благоевград, Надежда Иванова Грънчарова - член.
НАЗНАЧАВА Ирина Асенова Банкова, ЕГН ..., за член на ОИК в община Белица, област Благоевград.
НАЗНАЧАВА Васка Костадинова Тричкова, ЕГН ..., за член на ОИК в община Белица, област Благоевград.
НАЗНАЧАВА Георги Иванов Клементиев, ЕГН ..., за член на ОИК в община Белица, област Благоевград.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения