Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 460-ЕП
София, 20 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-123 от 20.05.2014 г. от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА", представлявано от Константина Стефанова Кипрова - председател, и Стоян Мариянов Костов - секретар, регистрирана с Решение № 190-ЕП от 17.04.2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Константина Стефанова Кипрова и Стоян Мариянов Костов, представляващи сдружението, в полза на 236 (двеста тридесет и шест) лица - представители на сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

След извършената проверка на лицата от списъка се установиха 225 (двеста двадесет и пет) коректни записи и 3 (три) некоректни записи.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 225 упълномощени представители на сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Емил Георгиев Киров
2. Гина Каменова
3. Йорданка Марчова Асенова
4. Анка Борисова Кирова
5. Славчо Михайлов Иванов
6. Антоанета Боянова Иванова
7. Киро Гошов Киров
8. Данчо Иванов Боянов
9. Йордан Златанов Искъров
10. Бисер Емилов Борисов
11. Калин Огнянов Радулов
12. Нина Илиева Вацова
13. Любомир Иванов Тодоров
14. Мартин Павлов Петров
15. Цветан Радков Иванов
16. Надя Валериева Светославова
17. Силвия Йорданова Замфирова
18. Ангел Иванов Петров
19. Борислав Бойчев Бойчев
20. Симеон Илиев Симеонов
21. Иван Кирилов Александров
22. Иван Захариев Николов
23. Таня Цветанова Цветанова
24. Мирослав Иванов Цветков
25. Нина Григорова Евтимова
26. Благой Петров Стоянов
27. Дамян Мариов Петров
28. Светослав Михайлов Стефанов
29. Иван Костов Иванов
30. Михаил Огнянов Михайлов
31. Николай Иванов Христов
32. Стефан Димитров Лясков
33. Антон Кръстев Христов
34. Милен Асенов Димитров
35. Ивайло Иванов Павлов
36. Валентин Тодоров Великов
37. Димитър Иванов Аврамов
38. Кирил Петров Делев
39. Цветан Методиев Цолов
40. Христо Нейков Христов
41. Росен Йосифов Йосифов
42. Красимир Димитров Георгиев
43. Красимир Цветанов Тодоров
44. Анастас Цветанов Димитров
45. Мариус Живков Цолов
46. Петър Иванов Милушев
47. Цветана Каменова Петкова
48. Емил Викторов Цветанов
49. Кирил Стефанов Каменов
50. Кирил Димитров Кирилов
51. Бисер Валериев Борисов
52. Светослав Георгиев Петков
53. Биляна Петкова Иванова
54. Кейт Марчова Захариева
55. Иван Петков Иванов
56. Георги Павлов Николов
57. Петър Альошев Ангелов
58. Милети Давидов Мечов
59. Благовест Славейков Борисов
60. Руслан Любомиров Арсенов
61. Явор Иванов Георгиев
62. Рангел Любенов Рангелов
63. Илийчо Стефанов Ангелов
64. Светлина Драгова Петрова
65. Галинка Славкова Велкова
66. Иван Тодоров Лозанов
67. Ванюша Славкова Велкова
68. Иван Кирилов Фидосов
69. Ивайло Ванюшев Славков
70. Камен Илиянов Маринов
71. Веселин Стефанов Велков
72. Николинка Маринова Горанова
73. Красимир Красимиров Цветанов
74. Петя Василева Панталеева
75. Иван Георгиев Младенов
76. Спаска Тодорова Попова
77. Донка Илиева Алексова
78. Севделина Първанова Савова
79. Милчо Василев Кънчев
80. Венелин Богомилов Костадинов
81. Венислав Янчов Младенов
82. Светлин Крумов Крумов
83. Божидар Димитров Кръстев
84. Елис Любомиров Данов
85. Христина Георгиева Христова
86. Георги Валентинов Иванов
87. Коста Валентинов Иванов
88. Милен Кирилов Грозданов
89. Иван Петров Иванов
90. Георги Тодоров Първанов
91. Ива Цветанова Иванова
92. Даниела Славчова Шанкова
93. Петя Вълчева Захариева
94 Цветан Александров Каменов
95. Георги Руменов Маринов
96. Емил Петров Иванов
97. Пламен Весков Петков
98. Росен Атанасов Стоянов
99. Атанас Росенов Атанасов
100. Георги Здравков Петков
101. Петър Илиев Петров
102. Огнян Орлинов Цанов
103. Даниела Георгиева Господинова
104. Стилиан Георгиев Самков
105. Бистра Иванова Борисова
106. Марина Цветанова Александрова
107. Стилияна Димитринчева Цветанова
108. Ивайло Дамянов Игнатов
109. Петьофка Младенова Павлова
110. Дилянка Иванова Найденова
111. Иван Найденов Иванов
112. Десислава Валериева Горчева
113. Румен Радков Борисов
114. Кирил Христов Теофилов
115. Цветан Димитров Александров
116. Емил Костов Миланов
117. Албена Костова Миланова
118. Петруна Славова Петрова
119. Виктория Юлиева Петрова
120. Нено Петров Цветанов
121. Здравко Цветанов Иванов
122. Любен Бориславов Любенов
123. Емил Паскалев Георгиев
124. Милко Богданов Богданов
125. Павел Николов Петков
126. Петър Борисов Богданов
127. Християн Любчов Владимиров
128. Румен Милков Георгиев
129. Борис Дачков Тошков
130. Ангел Янков Георгиев
131. Тошко Дачков Тодоров
132. Боян Заватониев Боянов
133. Виктор Боянов Недков
134. Данчо Добрев Ицков
135. Денислав Русланов Сергеев
136. Красимир Иванов Евлогиев
137. Иван Богденов Александров
138. Тотка Цанкова Петрова
139. Тома Красимиров Томов
140. Борис Тасев Горчев
141. Антоанета Асенова Емилова
142. Ачко Кирилов Алеков
143. Юлиян Ангелов Асенов
144. Асен Ицков Аспарухов
145. Иван Данчов Цеков
146. Кирилка Ачкова Кирилова
147. Славчо Асенов Александров
148. Гроздан Тониев Кирилов
149. Тони Гергов Кирилов
150. Васил Петков Найденов
151. Даниел Василев Петков
152. Николай Боянов Ангелов
153. Кристияна Василева Петкова
154. Мария Николаева Георгиева
155. Камен Славчев Качов
156. Елза Асенова Ицкова
157. Ицко Асенов Ицков
158. Венцислав Тодоров Кирилов
159. Венцислав Цветанов Велков
160. Борислав Панайотов Евлогиев
161. Станимир Николов Рибагин
162. Боян Младенов Трифонов
163. Младен Сашов Иванов
164. Георги Борисов Денков
165. Борислав Георгиев Благоев
166. Явор Иванов Стефанов
167. Росен Данаилов Арнушев
168. Рослан Качов Иванов
169. Петър Василев Крумов
170. Томислав Иванов Теофилов
171. Валентина Иванова Теофилова
172. Горан Цветанов Тодоров
173. Бойка Петкова Ангелова
174. Илиян Иванов Григоров
175. Диян Здравков Янчов
176. Цветелин Митков Иванов
177. Кирил Иванов Кръстев
178. Йордан Тодоров Младенов
179. Людмила Малинова Йосифова
180. Кристиян Руменов Борков
181. Данаил Гиздов Гешев
182. Атанас Стефанов Йорданов
183. Сергей Огнянов Иванов
184. Александър Илиев Райков
185. Стефан Атанасов Йорданов
186. Стефан Младенов Младенов
187. Иван Юлиянов Пиронков
188. Ангел Йосков Йорданов
189. Марян Венков Василев
190. Крум Маринов Илиев
191. Иво Любомиров Тодоров
192. Рафайл Крумов Ангелов
193. Мирослав Петров Горанов
194. Светослав Симов Михайлов
195. Галин Илиев Генчев
196. Пламен Крумов Георгиев
107. Александър Петров Цветанов
198. Кирил Борисов Тодоров
199. Борис Маринов Илиев
200. Ивайло Димитров Терзирадев
201. Данаил Петков Петков
202. Петър Славчев Петров
203. Андриян Славчев Петров
204. Асен Асенов Белоконски
205. Милен Антониев Милчев
206. Михаил Петков Панов
207. Михаил Михайлов Панов
208. Игор Младенов Чавдаров
209. Борис Иванов Аврамов
210. Румен Добрев Колев
211. Серьожа Николаев Славчов
212. Златан Куртов Куртов
213. Валентин Петров Валентинов
214. Цанко Петров Шанков
215. Васил Петров Шанков
216. Петко Борисов Зарков
217. Вилхем Найденов Георгиев
218. Петър Найденов Георгиев
219. Сергей Стефанов Георгиев
220. Георги Руменов Александров
221. Валери Любенов Даньов
222. Камен Александров Каменов
223. Асен Йорданов Богданов
224. Сергей Викторов Илиев
225. Занфир Ташков Занфиров

 

Отказва да регистрира следните лица:

 1. Огнян Денчев Радулов
 2. Борислав Димитров Борисов
 3. Тодор Йосифов Тодоров

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2488-МИ / 21.09.2023

  относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

 • № 2487-МИ / 21.09.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен

 • № 2486-МИ / 21.09.2023

  относно: жалби срещу решения №11-МИ, №12-МИ и № 13-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Белоградчик

 • всички решения