Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 460-ПВР/МИ
София, 22.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Челопеч, Софийска област

Постъпило е писмо вх. № ОИК-368 от 22.08.2011 г. на ЦИК от Алекси Кесяков, кмет на община Челопеч, Софийска област, с което се прави предложение за извършване на замяна във вече назначения състав на ОИК в община Челопеч, като от състава да бъдат освободени Пламена Веселинова Кръстева и Наталия Стоянова Николова - членове на комисията, предложени от ПП „Движение за права и свободи", по техни молби, и на тяхно място бъдат назначени за членове на комисията Стефана Драгоева Илиева и Ангелина Ангелова Георгиева, предложени от ПП „Движение за права и свободи".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Челопеч, Софийска област, Пламена Веселинова Кръстева - член.
ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Челопеч, Софийска област, Наталия Стоянова Николова - член.
НАЗНАЧАВА Стефана Драгоева Илиева, ЕГН ..., за член на ОИК в община Челопеч, Софийска област.
НАЗНАЧАВА Ангелина Ангелова Георгиева, ЕГН ..., за член на ОИК в община Челопеч, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1733-МИ / 16.01.2020

    относно: жалба от Р. Р. Д. и коалиция „БСП за България“ срещу решение № 234 от 20.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • № 1732-НС / 16.01.2020

    относно: обявяване на Деан Стоянов Станчев за народен представител от Тридесети изборен район – Шуменски

  • № 1731-МИ / 14.01.2020

    относно: жалба от Георги Цветанов Георгиев и Николай Славчов Велков срещу решение № 229/05.12.2019 г. на ОИК – Ботевград

  • всички решения