Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 460-ПВР/МИ
София, 22 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Челопеч, Софийска област

Постъпило е писмо вх. № ОИК-368 от 22.08.2011 г. на ЦИК от Алекси Кесяков, кмет на община Челопеч, Софийска област, с което се прави предложение за извършване на замяна във вече назначения състав на ОИК в община Челопеч, като от състава да бъдат освободени Пламена Веселинова Кръстева и Наталия Стоянова Николова - членове на комисията, предложени от ПП „Движение за права и свободи", по техни молби, и на тяхно място бъдат назначени за членове на комисията Стефана Драгоева Илиева и Ангелина Ангелова Георгиева, предложени от ПП „Движение за права и свободи".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Челопеч, Софийска област, Пламена Веселинова Кръстева - член.
ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Челопеч, Софийска област, Наталия Стоянова Николова - член.
НАЗНАЧАВА Стефана Драгоева Илиева, ЕГН ..., за член на ОИК в община Челопеч, Софийска област.
НАЗНАЧАВА Ангелина Ангелова Георгиева, ЕГН ..., за член на ОИК в община Челопеч, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения