Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 459-МИ
София, 22 август 2011 г.

ОТНОСНО:  определяне чрез жребий на община, в която ще се извърши експериментално преброяване на подадените гласове в изборите за общински съветници и кметове от преброителна комисия

В резултат на проведения на 22 август 2011 г. жребий за определяне на община, в която да се извърши експериментално преброяване на подадените гласове в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. от преброителна комисия, и на основание § 12, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 455-МИ на ЦИК от 19 август 2011 г. Централната избирателна комисия


Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ община Бобошево, област Кюстендил, за провеждане на експериментално преброяване от преброителна комисия на подадените гласове в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения