Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 457-ПВР
София, 22 август 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 452-ПВР от 19.08.2011 г. на ЦИК

При извършена проверка на Решение № 452-ПВР от 19.08.2011 г. се констатира, че е налице техническа грешка в изписване на бащиното име на Алексей Илиев Петров - кандидат за президент на републиката, издигнат от инициативен комитет за изборите на 23 октомври 2011 г., като вместо „Илиев" е изписано грешно „Петров".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 452-ПВР от 19.08.2011 г., като бащиното име на Алексей Илиев Петров - кандидат за президент на републиката, издигнат от инициативен комитет за изборите на 23 октомври 2011 г., да се чете „Илиев" вместо „Петров" навсякъде, където е изписано в решението.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения