Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 456-ПВР/МИ
София, 19 август 2011 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 207-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи техническа грешка в Решение № 207-ПВР/МИ от 12 август 2011 г., като името на члена на комисията в ОИК, в община Гърмен, Мурад Алилов Пехливанов е изписано грешно „Мурад Алиeв Пехливанов".

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 207-ПВР/МИ от 12 август 2011 г., като името на члена на комисията Мурад Алилов Пехливанов вместо „Мурад Алиeв Пехливанов" да се чете „Мурад Алилов Пехливанов".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения