Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 456-ПВР/МИ
София, 19.08.2011

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 207-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи техническа грешка в Решение № 207-ПВР/МИ от 12 август 2011 г., като името на члена на комисията в ОИК, в община Гърмен, Мурад Алилов Пехливанов е изписано грешно „Мурад Алиeв Пехливанов".

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 207-ПВР/МИ от 12 август 2011 г., като името на члена на комисията Мурад Алилов Пехливанов вместо „Мурад Алиeв Пехливанов" да се чете „Мурад Алилов Пехливанов".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1735-МИ / 23.01.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 1734-МИ / 21.01.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Икономедия“ АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1733-МИ / 16.01.2020

    относно: жалба от Р. Р. Д. и коалиция „БСП за България“ срещу решение № 234 от 20.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • всички решения