Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 455-ПВР/МИ
София, 19.08.2011

ОТНОСНО: теглене на жребий за определяне на общината, в която ще се извършва експериментално преброяване на подадените гласове в изборите за общински съветници и кметове от преброителна комисия

На основание § 12 ал. 1 от ПЗР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

Общината, в която се извършва преброяването на гласовете, подадени в изборите за общински съветници и кметове от преброителна комисия, се определя чрез жребий от Централната избирателна комисия.

За проведения жребий се съставя протокол.

1. В кутия № 1 се поставят еднакви пликове с имената на присъстващите членове на ЦИК без името на председателя.

2. В кутия № 2 се поставят 192 плика, съдържащи наименованието на общините с население до 20 000 избиратели, съгласно писмо № АУ01-1992/09.08.2011 г. на ГД "ГРАО" в МРРБ.

3. Председателят на ЦИК изтегля един плик от кутия № 1 и обявява името на члена на ЦИК, който ще пристъпи към тегленето на жребий за определяне на общината, в която ще се извърши експериментално преброяване на гласовете от преброителна комисия в изборите за общински съветници и кметове.

4. Определеният чрез жребий член на ЦИК изтегля от кутия № 2 плик с наименованието на една от общините, участващи в жребия, изважда листчето от плика и го показва на присъстващите при теглене на жребия.

Наименованието на изтеглената при жребия община се вписва в протокола за проведения жребий.

5. След вписването на наименованието на изтеглената при жребия община в протокола се извършва контролно изтегляне на други два плика и се обявяват наименованията на общините, записани в листчетата в тези пликове.

6. Тегленето на жребия се извършва публично. На него могат да присъстват представители на партии, коалиции от партии и представители на медиите, наблюдатели.

7. Жребият за определяне на общината, в която ще се извършва  експериментално преброяване на подадените гласове в изборите за общински съветници и кметове от преброителна комисия, да се проведе на 22 август 2011 г., от 15,00 ч., във фоайето на зала „Света София" в сградата на Народното събрание, гр. София, пл. „Александър І" № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1735-МИ / 23.01.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 1734-МИ / 21.01.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Икономедия“ АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1733-МИ / 16.01.2020

    относно: жалба от Р. Р. Д. и коалиция „БСП за България“ срещу решение № 234 от 20.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • всички решения