Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 455-ПВР/МИ
София, 19 август 2011 г.

ОТНОСНО: теглене на жребий за определяне на общината, в която ще се извършва експериментално преброяване на подадените гласове в изборите за общински съветници и кметове от преброителна комисия

На основание § 12 ал. 1 от ПЗР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

Общината, в която се извършва преброяването на гласовете, подадени в изборите за общински съветници и кметове от преброителна комисия, се определя чрез жребий от Централната избирателна комисия.

За проведения жребий се съставя протокол.

1. В кутия № 1 се поставят еднакви пликове с имената на присъстващите членове на ЦИК без името на председателя.

2. В кутия № 2 се поставят 192 плика, съдържащи наименованието на общините с население до 20 000 избиратели, съгласно писмо № АУ01-1992/09.08.2011 г. на ГД "ГРАО" в МРРБ.

3. Председателят на ЦИК изтегля един плик от кутия № 1 и обявява името на члена на ЦИК, който ще пристъпи към тегленето на жребий за определяне на общината, в която ще се извърши експериментално преброяване на гласовете от преброителна комисия в изборите за общински съветници и кметове.

4. Определеният чрез жребий член на ЦИК изтегля от кутия № 2 плик с наименованието на една от общините, участващи в жребия, изважда листчето от плика и го показва на присъстващите при теглене на жребия.

Наименованието на изтеглената при жребия община се вписва в протокола за проведения жребий.

5. След вписването на наименованието на изтеглената при жребия община в протокола се извършва контролно изтегляне на други два плика и се обявяват наименованията на общините, записани в листчетата в тези пликове.

6. Тегленето на жребия се извършва публично. На него могат да присъстват представители на партии, коалиции от партии и представители на медиите, наблюдатели.

7. Жребият за определяне на общината, в която ще се извършва  експериментално преброяване на подадените гласове в изборите за общински съветници и кметове от преброителна комисия, да се проведе на 22 август 2011 г., от 15,00 ч., във фоайето на зала „Света София" в сградата на Народното събрание, гр. София, пл. „Александър І" № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения