Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 454-ПВР/МИ
София, 19 август 2011 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 228-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо вх. № 361 от 19.08.2011 г. от в.и.д. кмет на община Дългопол, в което се заявява, че в Решение № 228-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК при назначаване на състава на ОИК в община Дългопол е допусната техническа грешка при  изписване на бащиното име на Мариана Великова Момчева-Колева - зам.-председател на ОИК в община Дългопол, като вместо „Великова" е изписано грешно „Неделчева".

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 228-ПВР/МИ от 12 август 2011 г., като бащиното име на Мариана Великова Момчева-Колева - зам.-председател на ОИК в община Дългопол, вместо „Неделчева" да се чете „Великова".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения