Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 454-ПВР/МИ
София, 19.08.2011

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 228-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо вх. № 361 от 19.08.2011 г. от в.и.д. кмет на община Дългопол, в което се заявява, че в Решение № 228-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК при назначаване на състава на ОИК в община Дългопол е допусната техническа грешка при  изписване на бащиното име на Мариана Великова Момчева-Колева - зам.-председател на ОИК в община Дългопол, като вместо „Великова" е изписано грешно „Неделчева".

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 228-ПВР/МИ от 12 август 2011 г., като бащиното име на Мариана Великова Момчева-Колева - зам.-председател на ОИК в община Дългопол, вместо „Неделчева" да се чете „Великова".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1734-МИ / 21.01.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Икономедия“ АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1733-МИ / 16.01.2020

    относно: жалба от Р. Р. Д. и коалиция „БСП за България“ срещу решение № 234 от 20.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • № 1732-НС / 16.01.2020

    относно: обявяване на Деан Стоянов Станчев за народен представител от Тридесети изборен район – Шуменски

  • всички решения