Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 453-ЕП
София, 20 май 2014 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 271-ЕП от 30 април 2014 г. на ЦИК за регистрация на наблюдатели на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е писмо с вх. № ЕП-18-60 от 08.05.2014 г. от фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", представлявана от Икмал Юсеинова Джомова - председател на УС, за поправка на техническа грешка в Решение № 271-ЕП от 30 април 2014 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8 и чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 271-ЕП от 30 април 2014 г. на ЦИК, в имената на трима от списъка на наблюдателите, упълномощени представители на фондация „Младежка толерантност", както следва:

- фамилията на Величка Стефанова Пенева, ЕГН ..., вместо „Данева" да се чете „Пенева". Анулира издаденото удостоверение под № 1-1236;

- презимето на Ивайло Дочков Дочев, ЕГН ..., вместо „Бочков" да се чете „Дочков". Анулира издаденото удостоверение под № 1-1537;

- фамилията на Нона Георгиева Гатева, ЕГН ..., вместо „Бонева" да се чете „Гатева". Анулира издаденото удостоверение под № 1-1132.

Анулираните удостоверения следва да се върнат незабавно.

Наблюдателите да се впишат в публичния регистър с коригираните имена и да им бъдат издадени удостоверения.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

271-ЕП/

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения