Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 453-ЕП
София, 20.05.2014

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 271-ЕП от 30 април 2014 г. на ЦИК за регистрация на наблюдатели на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е писмо с вх. № ЕП-18-60 от 08.05.2014 г. от фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", представлявана от Икмал Юсеинова Джомова - председател на УС, за поправка на техническа грешка в Решение № 271-ЕП от 30 април 2014 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8 и чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 271-ЕП от 30 април 2014 г. на ЦИК, в имената на трима от списъка на наблюдателите, упълномощени представители на фондация „Младежка толерантност", както следва:

- фамилията на Величка Стефанова Пенева, ЕГН ..., вместо „Данева" да се чете „Пенева". Анулира издаденото удостоверение под № 1-1236;

- презимето на Ивайло Дочков Дочев, ЕГН ..., вместо „Бочков" да се чете „Дочков". Анулира издаденото удостоверение под № 1-1537;

- фамилията на Нона Георгиева Гатева, ЕГН ..., вместо „Бонева" да се чете „Гатева". Анулира издаденото удостоверение под № 1-1132.

Анулираните удостоверения следва да се върнат незабавно.

Наблюдателите да се впишат в публичния регистър с коригираните имена и да им бъдат издадени удостоверения.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

271-ЕП/

Календар

Решения

  • № 1459-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г

  • № 1458-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1457-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на анкетьори на „АФИС” ООД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения