Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 453-ЕП
София, 20.05.2014

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 271-ЕП от 30 април 2014 г. на ЦИК за регистрация на наблюдатели на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е писмо с вх. № ЕП-18-60 от 08.05.2014 г. от фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", представлявана от Икмал Юсеинова Джомова - председател на УС, за поправка на техническа грешка в Решение № 271-ЕП от 30 април 2014 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8 и чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 271-ЕП от 30 април 2014 г. на ЦИК, в имената на трима от списъка на наблюдателите, упълномощени представители на фондация „Младежка толерантност", както следва:

- фамилията на Величка Стефанова Пенева, ЕГН ..., вместо „Данева" да се чете „Пенева". Анулира издаденото удостоверение под № 1-1236;

- презимето на Ивайло Дочков Дочев, ЕГН ..., вместо „Бочков" да се чете „Дочков". Анулира издаденото удостоверение под № 1-1537;

- фамилията на Нона Георгиева Гатева, ЕГН ..., вместо „Бонева" да се чете „Гатева". Анулира издаденото удостоверение под № 1-1132.

Анулираните удостоверения следва да се върнат незабавно.

Наблюдателите да се впишат в публичния регистър с коригираните имена и да им бъдат издадени удостоверения.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.05.2014 в 13:26 часа

Свързани решения:

271-ЕП/30.04.2014

Календар

Решения

  • № 559-ЕП / 19.07.2019

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „168 ЧАСА“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 558-ЕП / 19.07.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Хитрино, област Шумен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  • № 557-ЕП / 18.07.2019

    относно: налагане на административно наказание против „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ“ ООД, представлявано от управителя Злати Станков Златев, за нарушение на изискването на чл. 180, ал. 1 от Изборния кодекс

  • всички решения