Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 271-ЕП
София, 30 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-28 от 29.04.2014 г. от фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", представлявана от Икмал Юсеинова Джомова - председател на УС на фондацията, чрез пълномощника Емине Нежат Салим, регистрирано с Решение на ЦИК № 168-ЕП от 15.04.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Емине Нежат Салим, представляваща сдружението в полза на 922 (деветстотин двадесет и две) лица - представители на „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 922 упълномощени представители на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", както следва:

 

1.                 Ясен Алексиев Андреев

2.                 Константин Ангелов Лилов

3.                 Вихър Константинов Лилов

4.                 Николай Асенов Стефанов

5.                 Борислава Велева Василева

6.                 Ганка Димова Димитрова

7.                 Дилян Петров Димитров

8.                 Трайчо Цветанов Василев

9.                 Борис Каменов Илиев

10.             Александър Симеонов Тасков

11.             Яким Антонов Илиев

12.             Владимир Димитров Методиев

13.             Райчо Юлиянов Янков

14.             Стоян Борисов Илиев

15.             Васил Емилов Касабов

16.             Иво Трайчов Василев

17.             Владимир Златков Андонов

18.             Антон Димитров Янев

19.             Яким Методиев Якимов

20.             Владимир Михайлов Димитров

21.             Асен Янков Стойчев

22.             Трайчо Ивайлов Илиев

23.             Янко Михайлов Момчилов

24.             Бисер Иванов Борисов

25.             Павел Иванов Павлов

26.             Юлиян Димитров Йосифов

27.             Емануил Стефанов Здравков

28.             Янко Захариев Илиев

29.             Богомил Янков Стойков

30.             Николай Ивайлов Рангелов

31.             Райчо Славчев Асенов

32.             Янко Михайлов Димитров

33.             Зоран Александров Рангелов

34.             Янко Бориславов Петров

35.             Иво Бориславов Петров

36.             Николай Янков Славчев

37.             Трайко Лазаров Асенов

38.             Огнян Красимиров Илиев

39.             Димитър Асенов Илиев

40.             Янко Иванов Стойчев

41.             Владимир Янков Георгиев

42.             Божидар Тодоров Илиев

43.             Николай Стефанов Здравков

44.             Янко Николов Кръстев

45.             Асен Руменов Янков

46.             Евгени Филипов Кирилов

47.             Методи Симеонов Тасков

48.             Иван Маргаритов Методиев

49.             Александър Ивов Михайлов

50.             Славчо Мирославов Ангелов

51.             Петър Каменов Илиев

52.             Желязко Владимиров Георгиев

53.             Янко Владимиров Георгиев

54.             Благо Руменов Михайлов

55.             Александър Крумов Петров

56.             Бойчо Янков Радославов

57.             Васил Николов Божилов

58.             Емил Георгиев Петров

59.             Лазар Трайков Илиев

60.             Шабан Стоилов Димитров

61.             Николай Росицов Янков

62.             Яким Малинов Якимов

63.             Трайко Янков Момчилов

64.             Янко Филипов Кирилов

65.             Янек Стоилов Георгиев

66.             Тони Методиев Иванов

67.             Бисер Трайков Димитров

68.             Юлиян Райчев Юлиянов

69.             Алекси Иванов Калов

70.             Методи Методиев Петров

71.             Тихомир Славчев Алексиев

72.             Благой Райчев Юлиянов

73.             Янко Здравков Славчев

74.             Боян Славчов Михайлов

75.             Зоран Трайков Ангелов

76.             Георги Янков Сотиров

77.             Александър Янков Тодоров

78.             Янко Божилов Мирчев

79.             Ангел Димитров Йосифов

80.             Пламен Владов Асенов

81.             Янко Асенов Асенов

82.             Веселин Златанов Асенов

83.             Александър Тодоров Зоранов

84.             Бисер Янков Сотиров

85.             Милан Трайков Янков

86.             Николай Симеонов Николов

87.             Методи Димитров Емилов

88.             Янко Арсов Стоянов

89.             Георги Владов Нанов

90.             Михаил Асенов Атанасов

91.             Асен Славчов Михайлов

92.             Александър Димитров Ангелов

93.             Бойчо Иванов Илиев

94.             Янко Славчов Миланов

95.             Методи Василев Иванов

96.             Стоян Иванов Асенов

97.             Асен Венциславов Пенов

98.             Александър Емилов Димитров

99.             Венцислав Юриев Найденов

100.        Иво Кирчов Петров

101.        Иван Георгиев Стойков

102.        Асен Николов Димитров

103.        Васил Славчев Радев

104.        Александър Трайков Илиев

105.        Димитър Зоранов Димитров

106.        Зоран Панчов Илиев

107.        Страхил Стефанов Георгиев

108.        Любомир Тодоров Янков

109.        Трайко Яворов Кирилов

110.        Михаил Асенов Начов

111.        Благовест Ивайлов Иванов

112.        Трайко Христов Симеонов

113.        Владимир Димитров Радков

114.        Пламен Димитров Радков

115.        Боян Славчев Иванов

116.        Славчо Михайлов Михайлов

117.        Васил Георгиев Николов

118.        Борис Василев Георгиев

119.        Иво Илиев Тодоров

120.        Георги Красимиров Георгиев

121.        Стоян Ангелов Райчев

122.        Иво Филипов Кирилов

123.        Асен Славчев Чавдаров

124.        Янко Василев Иванов

125.        Стоил Янков Стойков

126.        Александър Славчев Чавдаров

127.        Янко Стоилов Стойков

128.        Методи Петров Вучков

129.        Румен Янков Димитров

130.        Георги Милчов Костов

131.        Марио Александров Манолов

132.        Светослав Викторов Йолджийски

133.        Петранка Коцева Кръстанова

134.        Венцислав Младенов Атанасов

135.        Златка Георгиева Величкова

136.        Евгени Василев Митров

137.        Александър Илчов Манолов

138.        Веселина  Михайлова  Веселинова 

139.        Лъчезар Крумов Гълъбов

140.        Александър Илков Георгиев

141.        Огнян Валентинов Цонев

142.        Начко Начков Найденов

143.        Пламен Младенов Атанасов

144.        Георги Божидаров Еленков

145.        Илия Георгиев Алексиев

146.        Кирил  Илиев Иванов

147.        Вергиния Петрова Гергова

148.        Илиян Борисов Ганев

149.        Eмил Божидаров Ташев

150.        Тодор Пешев Манолов

151.        Божидар Славчев Делистоянов

152.        Иван Тончев Палев

153.        Инна Валериева Илиева

154.        Иван Филипов Такев

155.        Гроздан Велинов Грозданов

156.        Иванка Велинова Герасимова

157.        Радост Николаева Давидкова

158.        Валентин Иванов Павлов

159.        Мариета Иванова Евлогиева

160.        Любов Николаева Давидкова

161.        Данаил Николаев Димитров

162.        Мария Христова  Парижова

163.        Георги Неделчев Заяков

164.        Василка Пенчева Желева

165.        Митко Спасов Желев

166.        Евгени Захариев Велев

167.        Иван Иванов Ников

168.        Георги Людмилов Тренчев

169.        Любомир Ефтимов Коцев

170.        Здравка Василева Пиперкова

171.        Людмил Георгиев Тренчев

172.        Иванка Любенова Котева-Ренчева

173.        Георги Пламенов Любомиров

174.        Аделина Людмилова Тренчева

175.        Стоил Димитров Стоилов

176.        Севгин Реджепов Палазов

177.        Севнич Реджепова Стоилова

178.        Сашо Кирилов Велинов

179.        Катерина Николова Велинова

180.        Даниела Живкова Йорданова

181.        Емил Петров Костов 

182.        Трайчо Георгиев Папуджийски

183.        Петър Георгиев Костов

184.        Пламен Владов Радев

185.        Ася Василева Иванова

186.        Даниела Владова Радева

187.        Александър Ангелов Димитров

188.        Елена Заркова Радева

189.        Стоян Владов Радев

190.        Капка Василева Георгиева

191.        Васил Стоянов Радев

192.        Георги Стефчов Тодоров

193.        Елена Илиева Тодорова

194.        Надя Георгиева Георгиева

195.        Красимир Стефанов Георгиев

196.        Райна Георгиева Тодорова

197.        Стефан Георгиев Тодоров

198.        Надка Георгиева Тодорова

199.        Анелия Бориславова Борисова

200.        Стефан Георгиев Тодоров

201.        Владимир Георгиев Георгиев

202.        Таня Илиева Асенова

203.        Иван Владов Стойков

204.        Николай Божидаров Лимбизийски

205.        Анелия Василева Лимбизийска

206.        Станимир Парашкевов Станоев

207.        Ангел Георгиев Кирилов

208.        Иво Йорданов Ковачев

209.        Александър Банчев Асенов

210.        Стефан Ангелов Димитров

211.        Горица Георгиева Димитрова

212.        Татяна Делчова Шишкова

213.        Валери Василев Андонов

214.        Иванка Димитрова Вълкова

215.        Катерина Атанасова Кълвакова

216.        Трифон Павлов Георгиев

217.        Любомир Арсов Алипиев

218.        Русанка Борисова Стойкова

219.        Стоян Валентинов Попов

220.        Иван Иванов Томев

221.        Мариана Лозанова Петкова

222.        Виктория Георгиева Иванова

223.        Бончо Манолов Спасов

224.        Антоанета Минчова Методиева

225.        Лазар Георгиев Петров

226.        Надежда Славчева Николова

227.        Крум Надеждов Николов

228.        Тихомир Руменов Велев

229.        Маргарита Боянова Иванова

230.        Манол Ненов Спасов

231.        Ганка Тодорова Райкова

232.        Валентин Ганчев Райков

233.        Виктория Валериева Иванова

234.        Маргаритка Мирчова Благоева

235.        Иван Трифонов Пеев

236.        Огняна Божидарова Огнянова

237.        Боян Иванов Веселинов

238.        Стефка Владимирова Фератова

239.        Стоян Николаев Фератов

240.        Петър Димитров Почекански

241.        Нели Петрова Почеканска

242.        Димитър Владов Почекански

243.        Лиляна Димитрова Йорданова

244.        Рени Трайчева Овчарова

245.        Босилка Сандова Генова

246.        Иван Велков Генов

247.        Иво Георгиев Йорданов

248.        Надежда Ангелова Георгиева

249.        Здравко Велков Генов

250.        Златко Траянов Георгиев

251.        Нона Георгиева Бонева

252.        Куна Ангелова Бонева

253.        Валентин Георгиев Йорданов

254.        Мая Петрова Сандева

255.        Ваня Петрова Божанска

256.        Иван Недялков Стоянов

257.        Георги Петров Георгиев

258.        Виолета Георгиева Сандева

259.        Надка Стоянова Афетова

260.        Ева Надкина Афетова

261.        Марияна Николаева Афетова

262.        Иван Трайчев Овчаров

263.        Петър Иванов Тодоров

264.        Стоимен Иванов Стефанов

265.        Елена Костова Стефанова

266.        Иван Стоименов Стефанов

267.        Тодор Стоименов Стефанов

268.        Радостина Николова Ковачева

269.        Лазаринка Владимирова Стойнова

270.        Марина Миланова Райчева

271.        Даниела Гошева Иванова

272.        Ангел Асенов Станков

273.        Асен Ангелов Станков

274.        Иван Ангелов Станков

275.        Анка Анкова Паунова

276.        Николай Димитров Паунов

277.        Добринка Иванова Димитрова

278.        Димитър Николаев Димитров

279.        Емилия Георгиева Бонева

280.        Любка Райчева Станкова

281.        Николина Маринова Станкова

282.        Данчо Иванов Методиев

283.        Стефка Георгиева Тошева

284.        Ивайло Костадинов Петров

285.        Лиляна Димитрова Паунова

286.        Станислав Антонов Петров

287.        Катя Василева Димитрова

288.        Бойчо Методиев Бойчев

289.        Сашка Жорева Димитрова

290.        Петър Крумов Атанасов

291.        Валентин Владимиров Бонев

292.        Снежана Велинова Бонева

293.        Благой Ангелов Станков

294.        Емилия Сонева Трайчева

295.        Ангел Георгиев Тодоров

296.        Ганка Иванова Стоянова

297.        Соня Борисова Георгиева

298.        Румяна Благоева Кирилова

299.        Ангел Благоев Райчев

300.        Роза Методиева Иванова

301.        Никола Георгиев Иванов

302.        Денис Ангелов Мартинов

303.        Кристиян Георгиев Михайлов

304.        Роберт Огнянов Йорданов

305.        Изабел Асенова Емилова

306.        Калин Иванов Пигов

307.        Цветелина Ваньова Цветанова

308.        Петър Николов Павлов

309.        Петя Георгиева Стоянова

310.        Силвия Стефанова Тодорова

311.        Нели Стефанова Тодорова

312.        Цветелина Иванова Тодорова

313.        Янчо Петров Петров

314.        Георги Иванов Георгиев

315.        Тереза Цветанова Петрова

316.        Цветолюб Стоянов Дончев

317.        Радослав Стоянов Дончев

318.        Радослав Стефанов Карамитев

319.        Сийка Младенова Германова

320.        Младен Радославов Карамитев

321.        Любомир Стефанов Карамитев

322.        Силвестър Любомиров Карамитев

323.        Мирослав Веселинов Дуганов

324.        Венцислав Донков Кичуков

325.        Десислава Валентинова Петрова

326.        Небесна Дончева Михайлова

327.        Йордан Валентинов Кръстев

328.        Гергана Михайлова Кръстева

329.        Михаил Викторов Ширгановски

330.        Виктор Михайлов Ширгановски

331.        Аница Йорданова Попова

332.        Паулина Валентинова Григориадис

333.        Веселин Георгиев Джонев

334.        Саня Валентинова Kенова

335.        Христо Лъчезаров Деков

336.        Гюлхан Фикрет Ходжа

337.        Айхан Кемал Хайрула

338.        Бюлент Сали Чауш

339.        Ерай Ерол Али

340.        Руси Русев Столаров

341.        Таиса Иванова Бекирска

342.        Йоана Йорданова Абаджиева

343.        Теодора Николаева Бечева

344.        Силвия Руменова Илиева

345.        Ванина Иванова Дудова

346.        Тодор Ненчов Тороманов

347.        Ясен Георгиев Желев

348.        Даниел Стефанов Стоянов

349.        Петя Кирилова Петрова

350.        Добромир Руменов Стефанов

351.        Марин Симеонов Грънчаров

352.        Кирил Пламенов Павликянов

353.        Мария Атанасова Найденова

354.        Мариян Иванов Найденов

355.        Величка Стефанова Данева

356.        Димитър Пенев Пенев

357.        Живко Маринов Михов

358.        Антония Маринова Михова

359.        Красимир Александров Данов

360.        Красимир Любенов Цонев

361.        Мария Георгиева Николова

362.        Васил Димитров Иванов

363.        Анка Димитрова Найденова

364.        Валя Георгиева Стоилова

365.        Наташа Русенова Николова

366.        Стела Илиянова Димитрова

367.        Ася Асенова Славчева

368.        Михаил Василев Йорданов

369.        Ангел Асенов Дамянов

370.        Бистра Стефанова Яворова

371.        Вера Иванова Славчева

372.        Иванка Василева Цветкова

373.        Васил Кирилов Цветков

374.        Стефан Илиев Стефанов

375.        Севда Ангелова Йосифова

376.        Васил Асенов Дамянов

377.        Емил Петров Борисов

378.        Калин Георгиев Вакарелски

379.        Мария Збигниева Пабиан

380.        Владимир Иванов Иванов

381.        Росанка Емилова Дончева

382.        Димитър Дончев Дончев

383.        Шаксине Мехмедова Манова

384.        Алина Бисерова Хаджиева

385.        Ивайло Симеонов Иванов

386.        Игнат Апостолов Игнатов

387.        Ангел Цветанов Анчев

388.        Трандафилка Иванова Анчева

389.        Цветан Ангелов Анчев

390.        Любомир Борисов Грънчаров

391.        Ерол Халил Шабан

392.        Миглена Георгиева Горанова

393.        Станислав Любомиров Станчев

394.        Александър Димитров Найденов

395.        Лиляна Борисова Костадинова

396.        Траян Котев Стоянов

397.        Стоян Котев Стоянов

398.        Радостина Костадинова Бачева

399.        Виолета Ганчева Вутовска

400.        Гергана Василева Стоилова

401.        Ани Любомирова Стефановска

402.        Януш Маринов Яниславов

403.        Георги Филев Тодоров

404.        Евтимка Стефанова Костуркова

405.        Димитър Петров Георгиев

406.        Мая Николова Симеонова

407.        Мария Евтимова Миткова

408.        Георги Параскевов Александров

409.        Борис Маринов Йорданов

410.        Никола Иванов Симионов

411.        Спаска Георгиева Малинова

412.        Иван Петров Георгиев

413.        Румяна Петрова Петрова

414.        Теодор Цветанов Маринов

415.        Рамзи Рамаданов Рамаданов

416.        Десислава Валентинова Божова

417.        Валентин Радославов Божов

418.        Надя Иванова Александрова

419.        Габриела Стоилова Костадинова

420.        Стоил Петров Костадинов

421.        Младенка Недкова Костадинова

422.        Наталия Стоилова Костадинова

423.        Петър Пламенов Бонев

424.        Борислав Недков Младенов

425.        Албена Стефчова Петрова

426.        Оля Тошкова Григорова

427.        Илиян Стефчов Илиев

428.        Йордан Павлов Траянов

429.        Василка Софрониева Траянова

430.        Снежана Йорданова Траянова

431.        Гергана Йорданова Траянова

432.        Марчела Христова Дойчинова

433.        Десислава Стоянова Петрова

434.        Йордан Антониев Мирчев

435.        Йона Стойова Цветанова

436.        Иван Маринов Делирадев

437.        Любчо Методиев Данайлив

438.        Мартин Любчов Данайлив

439.        Теодора Тодорова Димитрова

440.        Владислав Минков Пачелиев

441.        Шмилъо Мирославов Мирославов

442.        Асен Станиславов Ангелов

443.        Димитър Митков Иванов

444.        Съби Тонев Иванов

445.        Атанас Ангелов Атанасов

446.        Зоя Славчева Георгиева

447.        Маргарита Симеонова Методиева

448.        Стоянка Стоянова Стоянова

449.        Райничка Йорданова Методиева

450.        Гинка Христова Добрева

451.        Катерина Василева Ангелова

452.        Михаела Емилова Недева

453.        Снежана Емилова Недева

454.        Силвана Трайкова Петрова

455.        Красимир Маринов Петров

456.        Николай Петров Сердаров

457.        Теодор Петров Петров

458.        Бояна Любомирова Хаджиева

459.        Слави Любомиров Хаджиев

460.        Владимир Милчов Родопски

461.        Иван Петров Сердаров

462.        Андрей Валентинов Чандъров

463.        Марина Евлогиева Якимова

464.        Денис Алексиев Хаджиев

465.        Василена Здравкова Бодурова

466.        Мартин Емилов Борисов

467.        Владимир Филипов Еленов

468.        Илвие Адемова Арнаудова

469.        Мехмед Шабанов Асанов

470.        Джейхан Фикретов Барутев

471.        Росица Йосифова Кирчева

472.        Шенай Ерол Мехмед

473.        Емилия Радославова Илиева

474.        Милка Йотова Младенова

475.        Юлия Сточкова Димитрова

476.        Николай Делянов Николов

477.        Илиян Веселинов Алексиев

478.        Ирена Зелкова Наумова

479.        Здравка Веселинова Шулева

480.        Мария Пламенова Велева

481.        Габи Хасанова Чаушева

482.        Ана Бориславова Карамфилова

483.        Денис Сафидинов Чикуртев

484.        Ерсин Юзгеров Башов

485.        Несрин Мехмедова Бакалова

486.        Сюлейман Халимов Башов

487.        Юсуф Юмеров Маджаров

488.        Виолета Василева Иванова

489.        Симона Георгиева Иванова

490.        Светлана Иванова Христова

491.        Пламен Пламенов Христов

492.        Ивайло Пламенов Христов

493.        Цветана Тодорова Колунчева

494.        Ивайло Георгиев Иванов

495.        Ташо Стилиянов Стойчев

496.        Теодора Захариева Иванова

497.        Дениз Метин Моллахасан

498.        Танъо Любомиров Калчев

499.        Гюнер Абидиноглу

500.        Айлин Авни Хасан-Юмерова

501.        Айля Авни Хасан

502.        Али Осман Бекир

503.        Таня Пейчинова Тодорова

504.        Георги Николаев Божанов

505.        Кемал Сами Апти

506.        Кристина Мартинова Райкова

507.        Анка Дафинова Борисова 

508.        Халил Мурат Емин

509.        Еркан Алиосман Юз

510.        Джюнейт Гюнаев Османов

511.        Мустафа Юзджанов Тахиров

512.        Октай Исмет Мутлу

513.        Мустафа Байрам Банкели

514.        Сузана Сюлейманова Бабалиева

515.        Сунай Али Осман

516.        Исуф Джемал Исуфов

517.        Румен Кристинов Радунов

518.        Хюсеин Кязимов Хюсеинов  

519.        Иван Георгиев Димов

520.        Сейдегюл Ахмед Осман   

521.        Радослав Руменов Рангелов  

522.        Марияна Кирилова Джонкина-Тодорова

523.        Красимира Стефанова Станчева-Найденова

524.        Емил Григоров Найденов

525.        Кирил Александров Георгиев

526.        Васил Иванов Пенков

527.        Филип Александров Маринов

528.        Александър Росенов Нешев

529.        Гроздан Георгиев Грозданов

530.        Здравка Георгиева Стоянова

531.        Станислав Станиславов Стояновски

532.        Петя Вергилова Рангелова

533.        Борис Светозаров Захариев

534.        Виктория Вергилова Рангелова

535.        Александър Георгиев Куцов

536.        Божидар Евгениев Николов

537.        Георги Николаев Стоянов

538.        Мартин Николаев Йовев

539.        Явор Наумов Беров

540.        Влери Бориславов Борисов

541.        Виктор Павлов Петков

542.        Светослав Стоянов Стойлков

543.        Юлиян Георгиев Георгиев

544.        Борислава Eмилова Велчова

545.        Георги Валериев Георгиев

546.        Кемран Нешков Кючюков

547.        Бахтишен Бахри Кючюкова

548.        Кенан Нешков Кючюков

549.        Неждет Рамадан Кючюков

550.        Tодор Бориславов Миленков

551.        Тодор Валентинов Тодоров

552.        Асен Юриев Петков

553.        Жанет Красимирова Делибалтова

554.        Атония Иванова Кръстева

555.        Стефан Борисов Хаманов

556.        Галина Николаева Начова

557.        Владимир Росенов Димитров

558.        Велина Янкова Недялкова

559.        Весела Венелинова Борисова

560.        Танер Коркмаз Иляз

561.        Ася Раденкова Синова

562.        Майкъл Радков Ставрев  

563.        Руслан Илиев Методиев

564.        Агнеса Илиянова Методиева

565.        Илияна Кръстева Тодорова

566.        Геновева Вълкова Жейнова

567.        Спас Иванов Георгиев

568.        Ралица Николаева Начова

569.        Пламен Иванов Герасимов

570.        Росица Йорданова Начева

571.        Анна Димитрова Георгиева

572.        Таня Николаева Найденова

573.        Венцислав Кирилов Динков

574.        Тодор Русев Тодоров

575.        Стефка Ильова Кирилова

576.        Иван Димитров Знаменов

577.        Ангел Василев Раев

578.        Красимира Василева Методиева-Смакович

579.        Даниел Ризо Смакович

580.        Красимир Симеонов Каменов

581.        Стефан Тотев Тотев

582.        Румяна Константинова Тотева

583.        Елисавета Георгиева Иванова

584.        Павел Йосифов Стоянов

585.        Георги Иванов Карагеоргиев

586.        Цветелина Димитрова Карагеоргиева

587.        Ивайло Димитров Димитров

588.        Биляна Димитрова Илиева

589.        Емил Билянов Илиев

590.        Данаил Методиев Арангелов

591.        Йорданка Стоянова Шентова

592.        Илияна Бойкова Милева

593.        Христо Сашов Милев

594.        Валентина Христова Гошова

595.        Светослав Ицков Илиев

596.        Ицко Илиев Шентов

597.        Христина Николаева Цекова

598.        Яница Емилова Илиева

599.        Красимир Денчов Методиев

600.        Владимир Венциславов Йотов

601.        Тодор Петров Стоянов

602.        Десислава Емануелова Карова

603.        Румяна Младенова Тренева

604.        Екатерина Стефанова Маринова

605.        Десислава Величкова Величкова

606.        Стойка Божидарова Боянина

607.        Недялка Петкова Колева

608.        Теодора Иванова Петрова

609.        Любомир Николов Ников

610.        Росица Ангелова Вельова

611.        Светослав Серафимов Трифонов

612.        Ива Божидарова Трифонова

613.        Красимира Ценова Кръстева

614.        Цено Пламенов Кръстев

615.        Росен Младенов Чолов

616.        Никола Арангелов Ников

617.        Надя Симеонова Крайнишка

618.        Стоян Петров Крайнишки

619.        Димитър Руменов Белберов

620.        Христина Горанова Евтимова

621.        Екатерина Сашова Михайлова

622.        Тодор Георгиев Иванов

623.        Галин Иванов Маринов

624.        Петко Валентинов Антонов

625.        Явор Трайчев Борисов

626.        Александър Русев Танев

627.        Юлиян Венциславов Стефанов

628.        Димитър Иванов Иванов

629.        Красимир Юлиянов Момчев

630.        Васил Василев Божилов

631.        Теодора Славчева Кръстанова

632.        Светлана Василева Димитрова

633.        Петър Йорданов Милков

634.        Валентина Георгиева Тотева

635.        Елеонора Георгиева Тотева

636.        Марин Емилов Маринов

637.        Димитър Василев Георгиев

638.        Митко Валентинов Антонов

639.        Антон Михайлов Мичкуев

640.        Велизар Димитров Дудушки

641.        Георги Георгиев Любенов

642.        Мария Златкова Младенова

643.        Радослав Георгиев Гергов

644.        Васил Любчев Ковачев

645.        Радка Методиева Методиева

646.        Сашка Илиева Костова

647.        Християн Кръстев Коцелов

648.        Радослав Радков Димитров

649.        Веселка Димитрова Ранчевска

650.        Жана Георгиева Тотева

651.        Нели Емилова Ценова

652.        Емил Емилов Ценов

653.        Венелин Иванов Вучков

654.        Емил Иванов Вучков

655.        Красимира Георгиева Вучкова

656.        Ивайло Бочков Дочев

657.        Милчо Илиев Миланов

658.        Юлия Димитрова Кочунска

659.        Владислава Георгиева Тошкова

660.        Евгени Иванов Савчев

661.        Анчо Цветанов Бадев

662.        Силвия Стоичкова Савчева

663.        Любомир Спасов Захариев

664.        Евгения Василева Цекова

665.        Елена Михайлова Даракчиева

666.        Генади Пламенов Младенов

667.        Татяна Петрова Гинева

668.        Кристиян Красимиров Павлов

669.        Йордан Цветанов Шуев

670.        Джанаан Фариева Фарадинова

671.        Станислав Стоянов Даракчиев

672.        Стоян Стоянов Даракчиев

673.        Весела Троянова Даракчиева

674.        Емилия Василева Пейчинова

675.        Танер Хюсню Рюстем

676.        Кремена Николаева Кирова

677.        Даниел Васков Иванов

678.        Светлозар Банков Пендов

679.        Зорница Тихомирова Пендова

680.        Джейми Банкова Пендова

681.        Ибрахим Сабайдин Хаджи

682.        Мария Колева Ангелова

683.        Захари Бойков Петков

684.        Десислава Бонева Ракова

685.        Лили Атанасова Петкова

686.        Светослав Костадинов Иванов

687.        Ердинч Джамал Караахмед

688.        Росен Сергеев Сапунджиев

689.        Мая Миткова Георгиева

690.        Никола Златков Петров

691.        Марин Костов Тодоров

692.        Петър Гаврилов Борисов

693.        Георги Тодоров Благоев

694.        Славейко Иванов Тодоров

695.        Христо Станчев Петров

696.        Ефтима Илиева Димитрова

697.        Сарафимка Величкова Петрова

698.        Никола Златков Киров

699.        Стефка Петрова Илиева

700.        Гена Петрова Георгиева

701.        Методи Георгиев Димитров

702.        Огнян Василев Върбанов

703.        Янош Огнянов Василев

704.        Станчо Минчев Иванов

705.        Стоян Благоев Асенов

706.        Петър Николов Златков

707.        Никола Петров Златков

708.        Мария Петрова Маринова

709.        Божана Иванова Златкова

710.        Златка Самоилова Лилова

711.        Иван Златков Петров

712.        Цена Златкова Петрова

713.        Тодор Иринов Златков

714.        Митко Райнов Рафаилов

715.        Сандо Петров Златков

716.        Тинка Станчева Сандева

717.        Мария Станчева Петрова

718.        Славка Серафимова Манчева

719.        Людмил Славков Василев

720.        Севда Маринова Йорданова

721.        Албена Иванова Томова

722.        Цветан Миланов Костов

723.        Вела Малинова Костова

724.        Милан Костов Маноилов

725.        Страхил Антонов Асенов

726.        Ивайло Петков Иванов

727.        Надка Тодорова Златкова

728.        Огнян Петров Лилов

729.        Гергина Петрова Иванова

730.        Магдалена Кирилова Бонова

731.        Кирил Рамчов Бонов

732.        Стоянка Иванова Бонова

733.        Найден Богданов Иванов

734.        Силвия Стоянова Иванова

735.        Борис Тимчев Александров

736.        Таси Иванов Ценов

737.        Георги Лилков Борисов

738.        Иванка Маринова Михайлова

739.        Борислав Георгиев Борисов

740.        Георги Борисов Иванов

741.        Георги Бориславов Георгиев

742.        Грозденка Петкова Тасева

743.        Иван Данаилов Георгиев

744.        Гошо Богданов Тасев

745.        Вени Бориславов Георгиев

746.        Дора Методиева Тасева

747.        Борислав Зоев Илиев

748.        Рангел Илианов Богданов

749.        Емилия Георгиева Богданова

750.        Цветан Богданов Лазаров

751.        Марита Георгиева Димитрова

752.        Любка Петкова Кирилова

753.        Петруна Любенова Кирилова

754.        Кирил Милчев Кирилов

755.        Милчо Кирилов Милчев

756.        Тодорка Павлова Милчева

757.        Йорданка Петкова Александрова

758.        Кирил Милчов Александров

759.        Георги Тасев Иванов

760.        Лилко Борисов Лилов

761.        Любчо Димитров Петков

762.        Николина Илиева Семчова

763.        Косто Цветанов Костов

764.        Цветан Костов Цветанов

765.        Стефка Антова Костова

766.        Васил Апостолов Рангелов

767.        Рангел Филипов Нацулов

768.        Крум Трайков Петков

769.        Спиро Славчев Зарков

770.        Борис Димитров Петков

771.        Зорка Донкова Петкова

772.        Рашко Крумов Аврамов

773.        Паскал Димитров Паскалев

774.        Боряна Иванова Паскалева

775.        Цветан Шанков Симонов

776.        Коца Еманоелова Симюнова

777.        Ангел Цветанов Шанков

778.        Данаил Александров Величков

779.        Таня Миткова Найденова

780.        Бета Георгиева Данкова

781.        Янек Василев  Борисов

782.        Мая Николова Попова

783.        Велизар Христов Благоев

784.        Елена Николова Шопова

785.        Цветан Иванов Величков

786.        Райна Борисова Горанова

787.        Димитър Петров Петров

788.        Димитрина Ангелова Петрова

789.        Ани Траянова Асенова

790.        Златка Красимирова Василева

791.        Йордан Василев Василев

792.        Ангел Стоянов Иванов

793.        Мария Найденова Петрова

794.        Траянка Симионова Тасева

795.        Иван Трайков Тасев

796.        Валентин Сашев Сашев

797.        Зоя Николова Янкова

798.        Сика Петрова Петрова

799.        Снежа Трайкова Илиева

800.        Юлияна Ангелова Шишманова

801.        Петър Димитър Петров

802.        Камелия Траянова Илиева

803.        Катя Димова Илиева

804.        Трайчо Димитров Ангелов

805.        Румяна Ангелова Шишманова

806.        Януш Петров Чобанов

807.        Гица Ангелова Василева

808.        Петър Янков Чобанов

809.        Траянка Янкова Илиева

810.        Калчо Славчев Калчов

811.        Лидия Славчева Петрова

812.        Лили Димитрова Ангелова

813.        Калчо Боянов Бравчев

814.        Ангел Димитрев Ангелов

815.        Руси Найденов Димитров

816.        Иво Ицков Панов

817.        Донка Николова Симова

818.        Начо Бойчев Начев

819.        Румяна Ванчева Димитрова

820.        Венцислав Георгиев Димитров

821.        Вергиня Димитрова Емилова

822.        Данаил Асенов Енчев

823.        Емил Асенов Енчев

824.        Минка Иванова Енчева

825.        Надежда Борисова Георгиева

826.        Найда Михайлова Димитрова

827.        Ваня Йорданова Димитрова

828.        Каменка Средкова Каменова

829.        Анета Найденова Петрова

830.        Райна Стефанова Георгиева

831.        Никола Иванов Георгиев

832.        Иван Николов Иванов

833.        Кристина Иванова Красимирова

834.        Сийка Стоянчева Цекова

835.        Юлиян Николаев Цеков

836.        Таня Иванова Асенова

837.        Сергей Бойчев Начев

838.        Таня Станиславова Братанова

839.        Венцислав Христов Братанов

840.        Елеонора Русева Димитрова

841.        Живко Трайков Димитров

842.        Зорница Живкова Димитрова

843.        Родослав Живков Димитров

844.        Райчо Живков Димитров

845.        Елена Ангелова Маринова

846.        Христо Венциславов Христов

847.        Теменужка Ромеова Сидерова

848.        Асен Данаилов Енчев

849.        Вергиня Димитрова Цветкова

850.        Емилия Христова Стоилова

851.        Ася Траянова Трайкова

852.        Тереза Ангелова Каменова

853.        Олег Павлинов Каменов

854.        Генади Демирев Илиев

855.        Жана Георгиева Димитрова

856.        Емил Траянов Трайков

857.        Павлин Средков Каменов

858.        Здравко Валентинов Димитров

859.        Цветан Николов Господинов

860.        Сергей Стефанов Митов

861.        Нели Георгиева Начева

862.        Красимир Иванов Василев

863.        Наталия Методиева Василева

864.        Братан Цеков Дудин

865.        Ани Павлинова Каменова

866.        Катя Борисова Господинова

867.        Борислава Цветанова Господинова

868.        Емил Гурков Сандов

869.        Христо Димитров Андонов

870.        Преслав Пламенов Живков

871.        Станислав Георгиев Попов

872.        Георги Иванов Минев

873.        Николай Радков Гълъбов

874.        Митко Михайлов Михайлов

875.        Бойко Антонов Костов

876.        Томас Тодоров Калоянов

877.        Илиян Ангелов Ангелов

878.        Васко Георгиев Василев

879.        Иван Валериев Минев

880.        Патрик Пламенов Кирилов

881.        Анелия Иванова Димова

882.        Емил Валентинов Георгиев

883.        Григор Илиев Илиев

884.        Софка Еленова Младенова

885.        Зорка Даниилова Райчева

886.        Данаил Тихомиров Асенов

887.        Найден Тихомиров Асенов

888.        Тихомир Асенов Райчев

889.        Кирил Спасов Стоев

890.        Стефан Георгиев Николов

891.        Александър Кирилов Георгиев

892.        Иванка Алексиева Велева

893.        Антония Асенова Иванова

894.        Татяна Атанасова Пачева

895.        Любен Дончев Стоянов

896.        Данаил Любенов Стоянов

897.        Михаил Емилиев Кръстев

898.        Силвана Димитрова Горанова

899.        Цветелина Велкова Нистарова

900.        Спас Петров Добрев

901.        Филип Иванов Петров

902.        Ася Костова Масилева

903.        Ангел Петров Добрев

904.        Десислава Петрова Добрева

905.        Иван Кирилов Стоянов

906.        Даниела Кръстанова Кръстева

907.        Васил Иванов Петров

908.        Богомил Любенов Костов

909.        Иван Станев Иванов

910.        Стефка Иванова Иванова

911.        Сузана Георгиева Иванова

912.        Стоянка Боркова Викова

913.        Кристина Георгиева Иванова

914.        Борис Ангелов Цветков

915.        Милко Албенов  Мизурски

916.        Румяна Данчева Цветанова

917.        Моника Милкова Мизурска

918.        Емил Истилянов Михайлов

919.        Ваня Асенова Михайлова

920.        Найден Раденков Зашев

921.        Асен Трифонов Давидов

922.        Мария Христова Давидова

 

Отказва да регистрира следните лица:

  1. Танзер Юсеинов Юсеинов

  2. Райчо Свавчев Асенов

  3. Светослав Каменов Стоилов

  4. Александър Илчов Манолов

  5. Ангел Славчев Чавдаров

  6. Теодора Димитрова Николаева

  7. Тодор Трендафилов Манчев

  8. Цветан Ангелов Павлов

  9. Цветанка Тодорова Георгиева

10. Николай Петров Сердаров

11. Иван Петров Сердаров

12. Есра Диндаш

13. Мюмин Акар

14. Фатмагюл Акар

15. Лейля Алкан

16. Бойко Илиев Шентов

17. Денислав Христов Сашов

18. Иван Асенов Томов

19. Андрей Митков Митков

20. Тодорка Методиева Енчева

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

453-ЕП/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения