Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 453-ПВР/МИ
София, 19.08.2011

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 166-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. и Решение № 399-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо вх. № ОИК-351 от 19.08.2011 г. от Величка Ташева Беличева-Бучова - секретар на община Кричим, в което се заявява, че в Решение № 166-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК и Решение № 399-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. при назначаване на състава на ОИК в община Кричим, област Пловдив, е допусната техническа грешка в изписване на фамилното име на Веселина Тодорова Мацанова - член на ОИК в община Кричим, област Пловдив, като вместо „Мацанова" е изписано грешно „Мецанова", както и че в Решение № 166-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. е допусната техническа грешка в изписване на фамилното име на Здравка Георгиева Бошнакова - член на ОИК в община Кричим, като вместо „Бошнакова" е изписано грешно „Бодурова".

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 166-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. и в Решение № 399-ПВР/МИ от 18 август 2011 г., като фамилното име на Веселина Тодорова Мацанова - член на ОИК в община Кричим, област Пловдив, вместо „Мецанова" да се чете „Мацанова".

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 166-ПВР/МИ от 10 август 2011 г., като фамилното име на Здравка Георгиева Бошнакова - член на ОИК в община Кричим, област Пловдив, вместо „Бодурова" да се чете „Бошнакова".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1855-МИ / 06.08.2020

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

  • № 1854-МИ / 06.08.2020

    относно: допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1853-МИ / 04.08.2020

    относно: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори

  • всички решения