Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 453-ПВР/МИ
София, 19 август 2011 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 166-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. и Решение № 399-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо вх. № ОИК-351 от 19.08.2011 г. от Величка Ташева Беличева-Бучова - секретар на община Кричим, в което се заявява, че в Решение № 166-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК и Решение № 399-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. при назначаване на състава на ОИК в община Кричим, област Пловдив, е допусната техническа грешка в изписване на фамилното име на Веселина Тодорова Мацанова - член на ОИК в община Кричим, област Пловдив, като вместо „Мацанова" е изписано грешно „Мецанова", както и че в Решение № 166-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. е допусната техническа грешка в изписване на фамилното име на Здравка Георгиева Бошнакова - член на ОИК в община Кричим, като вместо „Бошнакова" е изписано грешно „Бодурова".

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 166-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. и в Решение № 399-ПВР/МИ от 18 август 2011 г., като фамилното име на Веселина Тодорова Мацанова - член на ОИК в община Кричим, област Пловдив, вместо „Мецанова" да се чете „Мацанова".

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 166-ПВР/МИ от 10 август 2011 г., като фамилното име на Здравка Георгиева Бошнакова - член на ОИК в община Кричим, област Пловдив, вместо „Бодурова" да се чете „Бошнакова".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения