Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 448-ПВР/МИ
София, 19.08.2011

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 214-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи техническа грешка в Решение № 214-ПВР/МИ от 12 август 2011 г., като името на члена на комисията в ОИК, община Кубрат, Бахтишен Назми Басри е изписано грешно „Бактишен Назми Басри".

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 214-ПВР/МИ от 12 август 2011 г., като името на члена на комисията Бахтишен Назми Басри вместо „Бактишен Назми Басри" да се чете „Бахтишен Назми Басри".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1855-МИ / 06.08.2020

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

  • № 1854-МИ / 06.08.2020

    относно: допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1853-МИ / 04.08.2020

    относно: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори

  • всички решения