Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 446-ПВР/МИ
София, 19.08.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Свищов, област Велико Търново, назначена с Решение № 193-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-357/19.08.2011 г. от представляващите „Синята коалиция" Светлана Георгиева и Марин Маринов за член на ОИК в община Свищов да бъде назначена Тодорка Драгиева Костарелова. Предложението е придружено с декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Тодорка Драгиева Костарелова, копие от личната карта и копие от дипломата за висше образование на Тодорка Драгиева Костарелова (постъпили в ЦИК с писмо вх. № ОИК-327/18.08.2011 г.).

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА като член на ОИК в община Свищов, област Велико Търново, Тодорка Драгиева Костарелова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез ЦИК в срок до три дни от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1860-МИ / 10.08.2020

    относно: допускане на партия „ГЕРБ“ за участие в новите избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1859-МИ / 10.08.2020

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 септември 2020 г

  • № 1858-МИ / 10.08.2020

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в новите избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • всички решения