Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 446-ПВР/МИ
София, 19.08.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Свищов, област Велико Търново, назначена с Решение № 193-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-357/19.08.2011 г. от представляващите „Синята коалиция" Светлана Георгиева и Марин Маринов за член на ОИК в община Свищов да бъде назначена Тодорка Драгиева Костарелова. Предложението е придружено с декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Тодорка Драгиева Костарелова, копие от личната карта и копие от дипломата за висше образование на Тодорка Драгиева Костарелова (постъпили в ЦИК с писмо вх. № ОИК-327/18.08.2011 г.).

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА като член на ОИК в община Свищов, област Велико Търново, Тодорка Драгиева Костарелова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез ЦИК в срок до три дни от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1733-МИ / 16.01.2020

    относно: жалба от Р. Р. Д. и коалиция „БСП за България“ срещу решение № 234 от 20.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • № 1732-НС / 16.01.2020

    относно: обявяване на Деан Стоянов Станчев за народен представител от Тридесети изборен район – Шуменски

  • № 1731-МИ / 14.01.2020

    относно: жалба от Георги Цветанов Георгиев и Николай Славчов Велков срещу решение № 229/05.12.2019 г. на ОИК – Ботевград

  • всички решения