Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 445-ПВР/МИ
София, 19 август 2011 г.

ОТНОСНО: определянето и обявяването на номерата на избирателните райони в общината

На основание чл. 26, ал. 1, т.1 и 2, във връзка с чл.33, ал.1, т.2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Територията на всяка община представлява един многомандатен избирателен район за избор на общински съветници и един едномандатен избирателен район за избор на кмет на общината. Номерацията на тези избирателни райони в страната е единна и се съдържа в първите четири знака ([АА ВВ] СС ХХХ) от единната номерация на избирателните секции при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, както и за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

2. Територията на всяко кметство в общината представлява отделен едномандатен избирателен район за избор на кмет на кметство.

3. Общинската избирателна комисия с решение определя и обявява номерата на избирателните райони за избори на общински съветници и кметове на територията на общината. При номерирането им общинската избирателна комисия се съобразява с Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) в страната и Решение № 19-ПВР/МИ от 11 юли 2011 г. на ЦИК.

4. Решението на ОИК за определяне и обявяване номерата на избирателните райони се огласява чрез излагане на подходящи места в общинския център, отделните административни райони и кметства.

5. Общинската избирателна комисия изпраща незабавно копие от решението за определянето и обявяването на номерата на избирателните райони в съответната община.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения