Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4448-НС
София, 9 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на Сдружение „България на гражданите“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОБЕЗСИЛВА Решение № 4443-НС от 9 март 2017 г. на ЦИК и вместо него постановява следното:

Постъпило е заявление с вх. № 13 от 08.03.2017 г. от Сдружение „България на гражданите“, представлявано от Георги Николов Атанасов – председател на УС, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 02.03.2017 г. от СГС, VI-2 състав, по ф.д. № 16/2012 г.; удостоверение № 002/25.04.2012 г., издадено от Министерството на правосъдието, за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; пълномощно от Георги Николов Атанасов – председател на УС, в полза на 4 (четири) лица – представители на Сдружение „България на гражданите“; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., списъкът е представен и в електронен вид на технически носител; 4 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

На заседание на Централната избирателна комисия бе предложено следното решение:

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 4161-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК, което се установява от удостоверението за актуално състояние на сдружението и удостоверението за вписване на сдружението в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

На 08.03.2017 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от Сдружение „България на гражданите“.

От извършената служебна проверка на лицата от списъка, приложен към заявлението, се установи, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК.

От извършената проверка на лицата в управителните органи на сдружението се установи, че са спазени изискванията на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и тъй като са налице основанията на чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия следва да регистрира сдружение „България на гражданите“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. като българска неправителствена организация и да регистрира като наблюдатели в страната 4 упълномощени представители на сдружение „България на гражданите“ за страната.

В Централната избирателна комисия бе изразено становище, че сдружението не следва да се регистрира, тъй като наименованието на сдружението съвпада с наименованието на партия „България на гражданите“ и тяхната свързаност е ноторно известен факт.

При проведеното гласуване на предложението на докладчика Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение, като от присъстващите в залата 15 членове на комисията за направеното предложение за регистрация на сдружението гласуваха 9 – Ивилина Алексиева, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Иванка Грозева и Таня Цанева, а против – 6 членове – Александър Андреев, Владимир Пенев, Мария Мусорлиева, Георги Баханов, Мартин Райков и Росица Матева.

Предвид изложеното и на основание чл. 73 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс на заявлението за регистрация на Сдружение „България на гражданите“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения