Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4440-НС
София, 9 март 2017 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 4410-НС от 6 март 2017 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 4410-НС от 6 март 2017 г. на ЦИК, като ЕГН на Светла Атанасова Тодорова да се чете „…“ вместо „…“, и анулира издаденото от ЦИК с Решение № 4410-НС/06.03.2017 г. Удостоверение за наблюдател от българска неправителствена организация № 3 – 5-НС/06.03.2017 г.

Регистрираният наблюдател да се впише в публичния регистър.

На регистрирания наблюдател да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4410-НС/

Календар

Решения