Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4440-НС
София, 09.03.2017

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 4410-НС от 6 март 2017 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 4410-НС от 6 март 2017 г. на ЦИК, като ЕГН на Светла Атанасова Тодорова да се чете „…“ вместо „…“, и анулира издаденото от ЦИК с Решение № 4410-НС/06.03.2017 г. Удостоверение за наблюдател от българска неправителствена организация № 3 – 5-НС/06.03.2017 г.

Регистрираният наблюдател да се впише в публичния регистър.

На регистрирания наблюдател да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4410-НС/

Календар

Решения

  • № 1735-МИ / 23.01.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 1734-МИ / 21.01.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Икономедия“ АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1733-МИ / 16.01.2020

    относно: жалба от Р. Р. Д. и коалиция „БСП за България“ срещу решение № 234 от 20.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • всички решения