Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 44-НС
София, 20 май 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски, за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Варна с вх. № НС-05-83\25 от 17.05.2021 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 14.05.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството на Районна избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 5-НС от 12 май 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски, в състав от 17 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Велин Марков Жеков

ЕГН

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Юлиан Георгиев Георгиев

ЕГН

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Марияна Георгиева Пантелеева

ЕГН

СЕКРЕТАР:

Олга Николаева Томова-Куцарова

ЕГН

ЧЛЕНОВЕ:

Емилия Христова Стефанова

ЕГН

 

Красимир Нанев Коев

ЕГН

 

Румяна Денчева Цветкова

ЕГН

 

Пенка Стоева Бакалова

ЕГН

 

Светла Живкова Николова

ЕГН

 

Давид Росенов Асенов

ЕГН

 

Йовчо Желязков Йовчев

ЕГН

 

Калин Илиев Горанов

ЕГН

 

Емил Киров Пенков

ЕГН

 

Орхан Мехмед Мехмед

ЕГН

 

Доля Цветанова Пчелинска-Бойчева

ЕГН

 

Жени Димитрова Калчева

ЕГН

 

Веселина Стоянова Тупареева

ЕГН

 2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 22 май 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

183-НС/

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения