Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 183-НС
София, 7 юни 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 44-НС от 20 май 2021 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски, за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № НС-15-416 от 06.06.2021 г. от РИК – Варна за допусната техническа грешка при изписване на името на Юлиян Георгиев Георгиев – зам.-председател на РИК в Трети изборен район – Варненски. Отделно, след извършване на служебна проверка по преписката се установи допусната техническа грешка при изписване на ЕГН на Марияна Георгиева Пантелеева – зам.-председател.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 44-НС от 20 май 2021 г. на ЦИК, като ЕГН на Марияна Георгиева Пантелеева – зам.-председател на РИК вместо „…“ да се чете „…“.

Анулира Удостоверение № 3 от 22.05.2021 г. и издава ново удостоверение.

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 44-НС от 20 май 2021 г. на ЦИК, като името на зам.-председателя на РИК вместо „Юлиан Георгиев Георгиев“ да се чете „Юлиян Георгиев Георгиев“.

Анулира Удостоверение № 2 от 22.05.2021 г. и издава ново удостоверение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

44-НС/

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения