Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 183-НС
София, 7 юни 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 44-НС от 20 май 2021 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски, за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № НС-15-416 от 06.06.2021 г. от РИК – Варна за допусната техническа грешка при изписване на името на Юлиян Георгиев Георгиев – зам.-председател на РИК в Трети изборен район – Варненски. Отделно, след извършване на служебна проверка по преписката се установи допусната техническа грешка при изписване на ЕГН на Марияна Георгиева Пантелеева – зам.-председател.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 44-НС от 20 май 2021 г. на ЦИК, като ЕГН на Марияна Георгиева Пантелеева – зам.-председател на РИК вместо „…“ да се чете „…“.

Анулира Удостоверение № 3 от 22.05.2021 г. и издава ново удостоверение.

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 44-НС от 20 май 2021 г. на ЦИК, като името на зам.-председателя на РИК вместо „Юлиан Георгиев Георгиев“ да се чете „Юлиян Георгиев Георгиев“.

Анулира Удостоверение № 2 от 22.05.2021 г. и издава ново удостоверение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

44-НС/

Календар

Решения

  • № 255 -НС / 18.06.2021

    относно: назначаване на СИК на територията на община Тутракан в Двадесети изборен район – Силистренски, за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 254 -НС / 18.06.2021

    относно: назначаване на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за народни представители на 11.07.2021 г. в община Плевен, област Плевен

  • № 253-НС / 18.06.2021

    относно: определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • всички решения