Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4333-НС
София, 20 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК във Втори изборен район – Бургаски

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-15-68 от 19.02.2017 г. е постъпило писмо от РИК – Бургас, с приложено към него предложение от Иван Георгиев Иванов – упълномощен представител на ПП „АТАКА“, за промени в РИК във Втори изборен район – Бургаски. Предлага се на мястото на Иван Георгиев Иванов – член на РИК във Втори изборен район – Бургаски, да бъде назначена за член на РИК Магдалена Лазарова Атанасова-Чакърова.

Към предложението са приложени: заявление от Иван Георгиев Иванов, с което заявява желанието си да бъде освободен като член на РИК във Втори изборен район – Бургаски, поради предложението му за кандидат за народен представител под № 5 в кандидатската листа на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака, ВМРО“; заверено копие от диплома за завършено висше образование и декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК на Магдалена Лазарова Атанасова-Чакърова и 2 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК във Втори изборен район – Бургаски, Иван Георгиев Иванов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК във Втори изборен район – Бургаски, Магдалена Лазарова Атанасова-Чакърова, ЕГН ….

На назначения член на РИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения