Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4331-НС
София, 20 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: гласуване на избиратели със служебно заличени, непълни или т.нар. „сгрешени адреси“ в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

В Централната избирателна комисия многократно са поставени за разглеждане въпроси, свързани с гласуването на избиратели с т.нар. „сгрешени адреси“, както и със служебно заличени адреси, на основание Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

При други подобни случаи, когато е сигнализирана за сгрешени, непълни или заличени адреси, Централната избирателна комисия е приемала Решение № 369-ЕП от 14.05.2014 г., Решение № 1031-НС от 22.09.2014 г., Решение № 2738-МИ/НР от 22.10.2015г., Решение № 3829-ПВР/НР от 21.10.2016 г., Решение № 3860-ПВР/НР от 26.10.2016 г., Решение № 3865-ПВР/НР от 27.10.2016 г., Решение № 3869-ПВР/НР от 28.10.2016 г.

С цитираните решения Централната избирателна комисия е приела избирателите да бъдат вписани в избирателните списъци на ръка от общинските администрации преди предаването на избирателните списъци на секционните избирателни комисии след последното отпечатано име в избирателния списък.

Предвид горното и с оглед осигуряване на всички избиратели на територията на страната, на които адресите са непълни или са с т.нар. „сгрешени адреси“, или със служебно заличени адреси, да гласуват в изборите за народни представители и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 243 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Общинските администрации да впишат на ръка в избирателните списъци всички избиратели, които са с непълни адреси или са с т.нар. „сгрешени адреси“, както и със служебно заличени адреси, но имат избирателни права, и не фигурират в отпечатаните избирателни списъци. Това вписване да бъде извършено преди предаването на избирателните списъци на секционните избирателни комисии. Ако тези избиратели са вписани в списъците на заличените лица, след дописването им в списъците за гласуване се заличават служебно от общинската администрация от списъците на заличените лица.

В случай че не фигурират в избирателния списък, се дописват в изборния ден от секционната избирателна комисия в допълнителната страница на избирателния списък (под черта), след което се допускат да гласуват.

Вписванията в изборния ден се извършват само ако избирателите не фигурират в Списъка на заличените лица на друго основание и след попълване на декларация – Приложение № 17-НС от изборните книжа.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения