Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4328-НС
София, 18 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“

На 18 февруари 2017 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ за промени в състава на коалицията, подписано от Михаил Иванов Петров като пълномощник на Красимир Дончев Каракачанов – представляващ коалицията.

Коалицията е регистрирана с Решение № 4234-НС от 6 февруари 2017 г., с Решение № 4238-НС от 7 февруари 2017 г. е извършена поправка на техническа грешка в Решение № 4234-НС от 6 февруари 2017 г. и с Решение № 4314-НС от 16 февруари 2017 г. на ЦИК е попълнен съставът на коалицията с партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“.

Заявлението е заведено в регистъра на коалициите в партидата на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ под № 1.2. на 18 февруари 2017 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Протокол за присъединяване на ПП „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА“ към коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ от 10.02.2017 г., подписан от представляващите партиите от коалицията „НФСБ“, „АТАКА“ и „ВМРО – БНД“ и от представителя на присъединилата се партия;
 2. Пълномощно от представляващия коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ Красимир Дончев Каракачанов в полза на Михаил Иванов Петров;
 3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА“, издадено на 01.02.2017 г. от СГС–ТО, VI-1 състав, по ф.д. № 13295/1998 г.;
 4. Удостоверение № 48-00-73 от 03.02.2017 г. на Сметната палата на партия „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.;
 5. Образец от подписа на председателя и представляващ партия „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА“ Николай Владимиров Захариев;
 6. Образец от печата на присъединилата се партия „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА“.

Налице са изискванията на чл. 144, ал. 1, 2 и 5 от ИК и т. 29 и 30 от Решение № 4133-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 144, ал. 1, 2 и 5 и чл. 140, ал. 3, т. 1 от Изборния кодекс и т. 29 и 30 от Решение № 4133-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА промяна в състава на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, регистрирана с Решение № 4234-НС от 6 февруари 2017 г. на ЦИК, с включване на партия „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1830-НС / 27.03.2023

  относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

 • № 1829-НС / 27.03.2023

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1828-НС / 27.03.2023

  относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения