Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4323-НС
София, 17 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: заличаване на регистрация на партия „Глас Народен“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление от партия „Глас Народен“, заведено под № 5.1. от 17.02.2017 г. в регистъра на партиите, за заличаване на регистрацията й поради включването й в състава на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., подписано от Светослав Емилов Витков.

Към заявлението е приложено решение за заличаване от представляващия партията.

Централната избирателна комисия с Решение № 4251-НС от 8 февруари 2017 г. е регистрирала партия „Глас Народен“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Налице са изискванията на чл. 137, ал. 1 и 2 от ИК за заличаване на регистрацията на партия „Глас Народен“.

На основание чл. 137, ал. 2 във връзка с чл. 129, ал. 1 от ИК Централната избирателна комисия възстановява внесения от партия „Глас Народен“ безлихвен депозит в размер на 2500 лева за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. в 7-дневен срок от влизане в сила на решението на ЦИК за заличаване на регистрацията.

Предвид изложеното и на основание чл. 137, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 129, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на партия „Глас Народен“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., извършена с Решение № 4251-НС от 8 февруари 2017 г. на ЦИК.

Анулира издаденото удостоверение № 5 от 8 февруари 2017 г.

ВЪЗСТАНОВЯВА безлихвения депозит в размер на 2500 лева, внесен от партия „Глас Народен“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., в 7-дневен срок от влизане в сила на решението на ЦИК за заличаване на регистрацията.

Сумата да бъде възстановена по посочената от партията банкова сметка.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4251-НС/

Календар

Решения

  • № 1263-НС / 12.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1262-НС / 12.08.2022

    относно: назначаване на Районна избирателна комисия в Пети изборен район – Видински, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1261-НС / 12.08.2022

    относно: назначаване на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения