Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4248-НС
София, 7 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, подписано от упълномощения представител Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова, заведено под № 2 на 6 февруари 2017 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Предизборно споразумение от 03.02.2017 г. между ПП „Български земеделски народен съюз“ (БЗНС), ПП „Българска Нова Демокрация“ (БНД), ПП „Движение България на гражданите“ (ДБГ) и ПП „Съюз на демократичните сили“ (СДС) за създаване на коалицията „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.
 2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“, издадено на 27.01.2017 г. от СГС – ТО, VI-3 състав, по ф.д. № 492/2012 г.
 3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, издадено на 27.01.2017 г. от СГС – ТО, VI-9 състав, по ф.д. № 2274/1990 г.
 4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“, издадено на 30.01.2017 г. от СГС – ТО, VI-7 състав, по ф.д. № 1661/1997 г.
 5. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, издадено на 27.01.2017 г. от СГС – ТО, VI-5 състав, по ф.д. № 478/2008 г.
 6. Удостоверение № 48-00-87 от 06.02.2017 г. на Сметната палата на партия „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 7. Удостоверение № 48-00-40 от 30.01.2017 г. на Сметната палата на партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 8. Удостоверение № 48-00-60 от 01.02.2017 г. на Сметната палата на партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 9. Удостоверение № 48-00-42 от 30.01.2017 г. на Сметната палата на партия „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 10. Образец от подписа на Николай Нанков Ненчев – представляващ партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“.
 11. Образец от подписа на Божидар Цецов Лукарски –представляващ партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“.
 12. Образец от подписа на Меглена Щилиянова Кунева – представляваща партия „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“.
 13. Образец от подписа на Борислав Любенов Великов –представляващ партия „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“.
 14. Образец от печата на партия „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“.
 15. Образец от печата на партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“.
 16. Образец от печата на партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“.
 17. Образец от печата на партия „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“.
 18. 1Декларация от Николай Нанков Ненчев, Тодор Александров Танев, Орхан Ахмедов Исмаилов, Меглена Щилиянова Кунева, Корман Якубов Исмаилов и Божидар Цецов Лукарски в качеството им на представляващи коалиция „Реформаторски блок“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за съгласие коалицията, създадена с предизборно споразумение от 3 февруари 2017 г., да носи наименованието „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ и да заяви регистрация за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. – 6 броя.
 19. Образец от подписите на Николай Нанков Ненчев, Меглена Щилиянова Кунева, Борислав Любенов Великов, Божидар Цецов Лукарски и Петър Стефанов Москов, представляващи коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“.
 20. Декларация от 06.02.2017 г. от Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова – пълномощник на коалицията за имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията.
 21. Декларация от 06.02.2017 г. от Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова – пълномощник на коалицията, че предоставената банкова сметка на ПП БНД е новооткрита и ще обслужва само предизборната кампания на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
 22. Удостоверение от „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД за актуална банкова сметка на името на партия „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“.
 23. Вносна бележка от „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД от 03.02.2017 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ.
 24. Пълномощно от 03.02.2017 г. от Николай Нанков Ненчев, Меглена Щилиянова Кунева, Борислав Любенов Велинов и Божидар Цецов Лукарски в качеството им на представляващи коалицията в полза на Найден Маринов Зеленогорски и Петър Стефанов Москов.
 25. Пълномощно от 06.02.2017 г. от Найден Маринов Зеленогорски, пълномощник на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, в полза на Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова.
 26. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 6535 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: КП „Реформаторски блок“ (БЗНС, БНД, ДБГ, СДС).

От протокол с вх. № НС-04-03-8 от 7 февруари 2017 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията.

Налице са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4133-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Наименованието на коалицията се отпечатва в бюлетината по следния начин: КП Реформаторски блок (БЗНС, БНД, ДБГ, СДС).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4324-НС/

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 1928-МИ / 31.05.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 1927 / 29.05.2023

  относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1926-МР / 29.05.2023

  относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Златоград, област Смолян, на 9 юли 2023 г.

 • всички решения