Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 422-ЕП
София, 25 май 2019 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 310-ЕП от 14.05.2019 г. относно регистрация на АФИС ООД като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е искане с вх. № ЕП-17-8 от 25.05.2019 г. от „АФИС“ ООД, представлявано от управителя Юрий Асланов, за заличаване регистрацията на Саит Исмаил Тинев като анкетьор в Район № 27 – Стара Загора, секция № 273100053.

Предвид изложеното и на основание чл. 202, ал. 1 във връзка с чл. 202, ал. 4, т. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ЗАЛИЧАВА като анкетьор Саит Исмаил Тинев, ЕГН …, и анулира издаденото удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

310-ЕП/

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения