Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 422-ЕП
София, 25 май 2019 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 310-ЕП от 14.05.2019 г. относно регистрация на АФИС ООД като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е искане с вх. № ЕП-17-8 от 25.05.2019 г. от „АФИС“ ООД, представлявано от управителя Юрий Асланов, за заличаване регистрацията на Саит Исмаил Тинев като анкетьор в Район № 27 – Стара Загора, секция № 273100053.

Предвид изложеното и на основание чл. 202, ал. 1 във връзка с чл. 202, ал. 4, т. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ЗАЛИЧАВА като анкетьор Саит Исмаил Тинев, ЕГН …, и анулира издаденото удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

310-ЕП/

Календар

Решения

  • № 1591-НС / 03.02.2023

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1590-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1589-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения