Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4195-НС
София, 2 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Плевен с вх. № НС-05-30 от 30.01.2017 г. на ЦИК с предложение за състав на РИК – Плевен. Към писмото са представени документи, установяващи спазването на реда по чл. 60, ал. 2 от Изборния кодекс, протокол от 29.01.2017 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, както и всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК.

На консултациите са участвали представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, надлежно упълномощени. Постигнато е съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски.

С вх. № НС-05-30\1 от 31.01.2017 г. е постъпило писмо по електронната поща на ЦИК от областния управител на област Плевен с приложени към него предложение от упълномощения представител на коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ и предложение от упълномощения представител на партия „Атака“ заместник-председателят на РИК – Плевен, предложен от квотата на коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, да бъде назначен като член на РИК, а предложената от партия „Атака“ за член на РИК да бъде назначена за зам.-председател на комисията, поради допусната грешка при отразяване на предложенията при консултациите.

С вх. № НС-05-30\2 от 31.01.2017 г. е постъпило писмо по електронната поща на ЦИК от областния управител на област Плевен с приложено към него предложение от упълномощения представител на коалиция „БСП лява България“ на мястото на предложената за член на РИК – Плевен Моника Събева Чочева да бъде назначена Маргарита Лазарова Николова. Към предложението са приложени декларация и диплома за завършено висше образование.

Горепосочените писма са постъпили в оригинал с вх. № НС-05-30-4 от 02.02.2017 г. на ЦИК.

От представените документи е видно, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите и е постигнато съгласие за състава, включително ръководството на РИК в Петнадесети изборен район – Плевенски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 4130-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, в състав от 13 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ярослав Николов Димитров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кръстьо Христов Крачунов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Крумова Добрева
СЕКРЕТАР: Василка Николова Митева
ЧЛЕНОВЕ: Анатолий Емануилов Манолов
  Евгения Върбанова Станева
  Евгения Вескова Миланова- Аршинкова
  Маргарита Лазарова Николова
` Айгюл Алиева Хасанова
  Марсел Леонов Мойсеев
  Жоро Велков Нинов
  Нели Цанкова Георгиева
  Красимир Веселинов Иванов
 1. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 4 февруари 2017 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3385-МИ / 30.05.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

 • № 3384-МИ / 29.05.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

  относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

 • всички решения