Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4181-НС
София, 1 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: допълване на Решение № 4160-НС от 31 януари 2017 г. за реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи участието на независимите кандидати в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 35, предложение второ, чл. 243, чл. 257, ал. 1 и 2 и чл. 259 от Изборния кодекс и т. 16 от Решение № 4159-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допълва Решение № 4160-НС от 31 януари 2017 г., както следва:

В т. 4.2. под ред „* общ брой лица без избирателни права, в т.ч.:“ се добавя четвърта позиция със следното съдържание:

 • лица без постоянен адрес на територията на изборния район.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4160-НС/

Календар

Решения

 • № 1591-НС / 03.02.2023

  относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1590-НС / 03.02.2023

  относно: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1589-НС / 03.02.2023

  относно: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения