Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4140-НС
София, 27 януари 2017 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 4125-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в хронограмата, приета с Решение № 4125-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК, както следва:

- на ред 19, графа „Време (дни/часове) спрямо изборния ден“, текстът „не по-късно от 55 дни преди изборния ден“ се заличава.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4125-НС/

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения