Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4125-НС
София, 26 януари 2017 г.

ОТНОСНО: приемане на хронограма за изборите за народни представители в 44-то Народно събрание на 26 март 2017 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема хронограма за изборите за народни представители в 44-то Народно събрание на 26 януари 2017 г.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4140-НС/

Календар

Решения