Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4124 -МИ
София, 26 януари 2017 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 4122-МИ от 24 януари 2017 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в мотивната част на Решение № 4122-МИ от 24 януари 2017 г. на ЦИК, както следва:

 • във втория абзац вместо думите „кмет на кметство Гара Орешец“ да се чете „кмет на кметство Люляково“;
 • в четвъртия абзац вместо думите „кметство Гара Орешец“ да се чете „кметство Люляково“;
 • в петия абзац вместо думите „Общинската избирателна комисия – Димово“ да се чете „Общинската избирателна комисия – Кърджали“.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4122-МИ/

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения