Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4124 -МИ
София, 26 януари 2017 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 4122-МИ от 24 януари 2017 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в мотивната част на Решение № 4122-МИ от 24 януари 2017 г. на ЦИК, както следва:

 • във втория абзац вместо думите „кмет на кметство Гара Орешец“ да се чете „кмет на кметство Люляково“;
 • в четвъртия абзац вместо думите „кметство Гара Орешец“ да се чете „кметство Люляково“;
 • в петия абзац вместо думите „Общинската избирателна комисия – Димово“ да се чете „Общинската избирателна комисия – Кърджали“.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4122-МИ/

Календар

Решения

 • № 1152-МИ / 19.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

 • № 1151-МИ / 19.05.2022

  относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1150-МИ / 17.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

 • всички решения