Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4124 -МИ
София, 26 януари 2017 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 4122-МИ от 24 януари 2017 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в мотивната част на Решение № 4122-МИ от 24 януари 2017 г. на ЦИК, както следва:

 • във втория абзац вместо думите „кмет на кметство Гара Орешец“ да се чете „кмет на кметство Люляково“;
 • в четвъртия абзац вместо думите „кметство Гара Орешец“ да се чете „кметство Люляково“;
 • в петия абзац вместо думите „Общинската избирателна комисия – Димово“ да се чете „Общинската избирателна комисия – Кърджали“.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4122-МИ/

Календар

Решения

 • № 1577-МИ / 01.12.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

 • № 1576 / 24.11.2022

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1575-НС / 24.11.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения