Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 409-НС
София, 7 юли 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 402-НС от 6 юли 2021 г. за регистрация на наблюдатели от сдружение „Организация за подкрепа и закрила“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

След извършена проверка Централната избирателна комисия констатира, че е допусната техническа грешка при изписването името на регистрирания под № 65 наблюдател Йорданка Иванова Антанасова-Алексова, ЕГН …, която следва да бъде отстранена.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка в Решение № 402-НС от 6 юли 2021 г. на ЦИК, като името на регистрирания под № 65 наблюдател Йорданка Иванова Атанасова-Алексова да се чете „Йорданка Иванова Антанасова-Алексова“.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

402-НС/

Календар

Решения