Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4056-ПВР
София, 22 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 4017-ПВР от 13 ноември 2016 г. на ЦИК относно нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено на интернет страницата 24 часа.bg

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 4017-ПВР от 13 ноември 2016 г. на ЦИК, като навсякъде текстът „24 ЧАСА БГ“ ЕООД, ЕИК 200753039, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, ул. „Майор Кавалджиев“ № 152, вх. А, ет. 3, ап. 29, представлявано от Борислав Любомиров Лазаров“ се заменя с текста „МЕДИЙНА ГРУПА БЪЛГАРИЯ – ХОЛДИНГ“ ООД, ЕИК 121135162, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1504, район „Средец“, бул. „Цариградско шосе“ № 47, представлявано от управителя Венелина Атанасова Гочева“.

Навсякъде текстът „24 ЧАСА БГ“ ЕООД се заменя с текста „МЕДИЙНА ГРУПА БЪЛГАРИЯ – ХОЛДИНГ“ ООД.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4017-ПВР/

Календар

Решения

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения