Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4048-ПВР
София, 17 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата по чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено в предаване по програмата на телевизия България он ер на „Инвестор.бг“ АД

Постъпил е сигнал в Централната избирателна комисия от СЕМ с вх. № ПВР-20-686 от 14.11.2016 г. за нарушения на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК чрез огласяване на информация в предаване по програмата на телевизия България он ер на „Инвестор.бг“ АД. Към сигнала е приложен технически носител с видеозапис от излъченото предаване в програмата на телевизия България он ер.

След като разгледа представения технически носител с видеозапис от излъченото предаване в програмата на телевизия България он ер, Централната избирателна комисия установи, че в предаването са огласени междинни данни от резултатите от допитвания до общественото мнение по повод новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. Данните са огласени като процентни резултати за двете кандидатски листи, показани като два еднакви силуета, като по-високият резултат, а именно 58,90 % е означен под левия силует, а по-ниският резултат – 35.60 % е означен под десния силует. Направен е коментар, че по-високият резултат е за кандидатската листа на Румен Радев. Данните са огласени в в 17.51 ч. на 13.11.2016 г. според тайминга на СЕМ.

Публикуваната информация и данни независимо, че не са изписани имената на кандидатските листи, представляват обявяване на резултатите от допитвания до общественото мнение по повод новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

Съобразно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Централната избирателна комисия приема, че така публикуваната информация относно предварителните данни от резултатите от гласуването съставлява нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 205, ал. 5 във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 205, ал. 5 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г., извършено в предаване на телевизия България он ер от „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328, със седалище и адрес на управление: гр. София 1540, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ № 1, представлявано от Виктория Емилова Миткова – собственик на телевизия България он ер.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „Инвестор.бг“ АД, ЕИК 130277328, със седалище и адрес на управление: гр. София 1540, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ № 1, представлявано от Виктория Емилова Миткова – собственик на телевизия България он ер.

След връчването му актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2997-МИ / 27.02.2024

    относно: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

  • № 2996-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

  • № 2995-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения