Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4033-ПВР
София, 15 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: обявяване на окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на имената на избраните президент и вицепрезидент на републиката

На 6 ноември 2016 г. се произведоха избори за президент и вицепрезидент на републиката, в които от общия брой избиратели по смисъла на чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България, възлизащ на 6 860 588 избиратели, гласуваха 3 943 004 избиратели според положените в избирателните списъци подписи.

На основание чл. 93, ал. 4 във връзка с ал. 3 и чл. 94 от Конституцията на Република България и чл. 57, ал. 1, чл. 311, т. 3 и т. 4 и чл. 342, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, с Решение № 3984-ПВР от 8 ноември 2016 г. Централната избирателна комисия обяви резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на републиката, произведени на 6 ноември 2016 г., за отделните кандидатски листи, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети, по реда на вписване в бюлетината за гласуване за президент и вицепрезидент на републиката. Като констатира, че в произведените на 6 ноември 2016 г. избори няма избран президент и вицепрезидент на републиката по смисъла на чл. 93, ал. 3 от Конституцията на Република България, Централната избирателна комисия определи първите двама кандидати по листи, получили най-много гласове, обяви имената на кандидатите, които да участват в нов избор, съгласно чл. 93, ал. 4 във връзка с чл. 94 от Конституцията на Република България и обяви датата за произвеждане на новия избор – 13 ноември 2016 г.

С Решение № 3992-ПВР от 10 ноември 2016 г. Централната избирателна комисия прие анализа на несъответствията, окончателните числови данни и актуализацията на базата данни от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. С Решение № 3995-ПВР от 10 ноември 2016 г. Централната избирателна комисия определи резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на републиката, произведени на 6 ноември 2016 г., за отделните кандидатски листи, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети, по реда на вписване в бюлетината за гласуване за президент и вицепрезидент на републиката, въз основа на приетите окончателни числови данни и актуализираната база данни от изборите за президент и вицепрезидент на републиката.

На основание чл. 93, ал. 4 от Конституцията на Република България и Решение № 3984-ПВР от 8 ноември 2016 г. на Централната избирателна комисия на 13 ноември 2016 г. се произведе нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, в който от общия брой избиратели по смисъла на чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България, възлизащ на 6 859 390 избиратели, гласуваха 3 540 829 избиратели според положените в избирателните списъци подписи.

С Решение № 4032-ПВР от 15 ноември 2016 г. Централната избирателна комисия прие анализа на несъответствията, окончателните числови данни и актуализацията на базата данни от новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 93 и 94 от Конституцията на Република България, чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 311, т. 5 и чл. 344 от Изборния кодекс и Решение № 3984-ПВР от 8 ноември 2016 г., Решение № 3992-ПВР от 10 ноември 2016 г., Решение № 3995-ПВР от 10 ноември 2016 г., и Решение № 4032-ПВР от 15 ноември 2016 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. ОБЯВЯВА резултатите по кандидатски листи за всички кандидати в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, произведени на 6 ноември 2016 г., по реда на вписване в бюлетината за гласуване за президент и вицепрезидент на републиката, както следва:

№ 2     Веселин Найденов Марешки и Петър Живков Петров, Инициативен комитет – 427 660 действителни гласове

№ 3     Велизар Пенков Енчев и Биляна Дикова Велева-Грънчарова, ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ – 18 213 действителни гласове

№ 4     Пламен Василев Орешарски и Данаил Стоянов Папазов, Инициативен комитет – 253 726 действителни гласове

№ 5     Жорж Ганчев Ганчев и Кольо Петков Парамов, ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ – 27 928 действителни гласове

№ 6     Диана Гервасова Димитрова и Габриел Георгиев Герасимов, Инициативен комитет – 4362 действителни гласове

№ 7     Трайчо Димитров Трайков и Съби Иванов Събев, РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – 224 734 действителни гласове

№ 8     Бисер Георгиев Миланов и Красимир Петров Настев, Инициативен комитет – 3215 действителни гласове

№ 10  Александър Трифонов Томов и Радослав Йорданов Радославов, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА – 9513 действителни гласове

№ 11  Йорданка Радиева Колева и Веселин Димитров Христов, Инициативен комитет – 4182 действителни гласове

№ 12  Татяна Дончева Тотева и Минчо Викторов Спасов, ПП Движение 21 – ПП НДСВ – 69 372 действителни гласове

№ 13  Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, Инициативен комитет – 973 754 действителни гласове

№ 14  Господин Тончев Тонев и Андрей Аврамов Андреев, ПП Българска демократична общност – 6855 действителни гласове

№ 15  Ивайло Георгиев Калфин и Любомир Тодоров Халачев, Коалиция КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ – 125 531 действителни гласове

№ 16  Камен Славянов Попов и Георги Стефанов Неделчев, Инициативен комитет – 5212 действителни гласове

№ 17  Цецка Цачева Данговска и Пламен Иванов Манушев, ПП ГЕРБ – 840 635 действителни гласове

№ 18  Румен Гълъбинов Гълъбинов и Веска Атанасова Волева, Инициативен комитет – 10 286 действителни гласове

№ 19  Красимир Дончев Каракачанов и Явор Божилов Нотев, ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО – 573 016 действителни гласове

№ 20  Кемил Ахмед Рамадан и Момчил Добрев Добрев, Политическа партия Балканска демократична лига – 6089 действителни гласове

№ 21  Пламен Панайотов Пасков и Светозар Стоянов Съев, Инициативен комитет – 10 103 действителни гласове

№ 22  Димитър Василев Маринов и Радослав Петров Петров, Българско национално обединение – 14 974 действителни гласове

№ 23  Николай Йорданов Банев и Сали Шабан Ибрям, Инициативен комитет – 4196 действителни гласове

„Не подкрепям никого“ – 214 094 действителни гласове.

 

2. ОБЯВЯВА окончателните резултати от новия избор за президент и вицепрезидент на републиката, произведен на 13 ноември 2016 г., както следва:

Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, Инициативен комитет – 2 063 032 действителни гласове

Цецка Цачева Данговска и Пламен Иванов Манушев, ПП ГЕРБ – 1 256 485 действителни гласове

„Не подкрепям никого“ – 155 411 действителни гласове.

 

3. ОБЯВЯВА за избран за президент на Република България Румен Георгиев Радев.

4. ОБЯВЯВА за избрана за вицепрезидент на Република България Илияна Малинова Йотова.

 

Решението да се обнародва в “Държавен вестник”.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Член: Александър Андреев

Член: Бойчо Арнаудов

Член: Георги Баханов

Член: Емануил Христов

Член: Ерхан Чаушев

Член: Ивайло Ивков

Член: Иванка Грозева

Член: Йорданка Ганчева

Член: Камелия Нейкова

Член: Катя Иванова

Член: Мария Бойкинова

Член: Мартин Райков

Член: Метин Сюлейман

Член: Росица Матева

Член: Румен Цачев

Член: Таня Цанева

Член: Цветозар Томов

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения