Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 403-НС
София, 6 юли 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 378-НС от 03.07.2021 г. на ЦИК

След проверка Централната избирателна комисия установи, че в Решение № 378-НС от 3 юли 2021 г. е допусната техническа грешка, която следва да бъде отстранена.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 378-НС от 3 юли 2021 г. на ЦИК, като в т. 10 думите „определени от кмета на общината по чл. 287, ал. 8 ИК“ да се чeтат „определени от областния управител по чл. 296, ал. 5 ИК“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

378-НС/

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения