Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 403-НС
София, 6 юли 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 378-НС от 03.07.2021 г. на ЦИК

След проверка Централната избирателна комисия установи, че в Решение № 378-НС от 3 юли 2021 г. е допусната техническа грешка, която следва да бъде отстранена.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 378-НС от 3 юли 2021 г. на ЦИК, като в т. 10 думите „определени от кмета на общината по чл. 287, ал. 8 ИК“ да се чeтат „определени от областния управител по чл. 296, ал. 5 ИК“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

378-НС/

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения