Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3947-ПВР/НР
София, 3 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: съставяне и отпечатване на избирателните списъци при произвеждане на нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 23, ал. 1, 26, ал. 1, чл. 27, чл. 314 и чл. 315, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, чл. 8 и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и във връзка с Решение № 3543-ПВР/НР от 20.09.2016 г. изменено с Решение № 3746-ПВР/НР от 05.10.2016 на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 1. В избирателните списъци за произвеждане на нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката се включват и българските граждани, които в периода между първия и новия избор са придобили избирателни права, включително навършващите 18 години към изборния ден и лицата по чл. 27, ал. 3 от ИК.

Включените в избирателните списъци за първия избор се отпечатват автоматизирано от ГД „ГРАО" в МРРБ заедно с лицата, включени в избирателните списъци за произвеждане на нов избор.

Избирателите, включени за гласуване по настоящ адрес на 6 ноември 2016 г. се отпечатват в избирателните списъци за новия избор по настоящ адрес, като в графа „Забележки“ се вписва текст „н.а.“.

 1. Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ предава не по-късно от два дни преди изборния ден отпечатаните избирателни списъци за всички избирателни секции за съответната област, по общини.
 2. По реда на Решение № 3870-ПВР/НР от 28.10.2016 г. на ЦИК се вписват избирателите, които са с непълни адреси или са с т.нар. „сгрешени адреси“, както и със служебно заличени адреси, но имат избирателни права.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1152-МИ / 19.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

 • № 1151-МИ / 19.05.2022

  относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1150-МИ / 17.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

 • всички решения