Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3746-ПВР/НР
София, 5 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: изменение на т. 29 в Решение № 3543-ПВР/НР от 20 септември 2016 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ т. 29 от Решение № 3543-ПВР/НР от 20 септември 2016 г. на ЦИК, както следва:

„29. От избирателните списъци се заличават имената на избирателите/гласоподавателите, включени в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Заличаването на избирателя/гласоподавателя от списъка по постоянният му адрес се извършва от органа по чл. 23, ал. 1 от ИК чрез зачертаване на имената му и другите данни с хоризонтална черта, преди предаване на списъка на секционната избирателна комисия.“

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3543-ПВР/НР/

Календар

Решения

  • № 1083-МИ / 25.01.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Поляците, община Дългопол, област Варна

  • № 1082-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1081-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • всички решения