Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3746-ПВР/НР
София, 5 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: изменение на т. 29 в Решение № 3543-ПВР/НР от 20 септември 2016 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ т. 29 от Решение № 3543-ПВР/НР от 20 септември 2016 г. на ЦИК, както следва:

„29. От избирателните списъци се заличават имената на избирателите/гласоподавателите, включени в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Заличаването на избирателя/гласоподавателя от списъка по постоянният му адрес се извършва от органа по чл. 23, ал. 1 от ИК чрез зачертаване на имената му и другите данни с хоризонтална черта, преди предаване на списъка на секционната избирателна комисия.“

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3543-ПВР/НР/

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения