Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3746-ПВР/НР
София, 5 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: изменение на т. 29 в Решение № 3543-ПВР/НР от 20 септември 2016 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ т. 29 от Решение № 3543-ПВР/НР от 20 септември 2016 г. на ЦИК, както следва:

„29. От избирателните списъци се заличават имената на избирателите/гласоподавателите, включени в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Заличаването на избирателя/гласоподавателя от списъка по постоянният му адрес се извършва от органа по чл. 23, ал. 1 от ИК чрез зачертаване на имената му и другите данни с хоризонтална черта, преди предаване на списъка на секционната избирателна комисия.“

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3543-ПВР/НР/

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения