Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 392-ПВР/МИ
София, 18 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Вълчи дол, област Варна, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Вълчи дол, област Варна, от 11.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-294 от 16.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 05.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Вълчи дол.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Вълчи дол, област Варна, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Бонка Иванова Димитрова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Невие Сабитова Реджебова

 

СЕКРЕТАР:

Божанка Денчева Иванова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Бисер Митев Димитров

 

 

Светлана Анатолиевна Кирова

 

 

Елка Георгиева Георгиева

 

 

Анна Кръстева Кръстева

 

 

Иван Господинов Дянков

 

 

Йорданка Миланова Колимечкова

 

 

Виолета Манчева Костова

 

 

Мария Илиева Точева

 

 

Мадлен Левон Саркисян

 

 

Тодор Великов Тодоров

 

 

Ерсин Исмаил Рафет

 

 

Еленка Манчева Димова

 

 

Стоянка Жекова Радева

 

 

Кирчо Раднев Кирчев

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения