Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 385-ЕП
София, 22.05.2019

ОТНОСНО: сигнал на СЕМ за нарушение на изискването на чл. 180 ИК

С вх. № ЕП-20-257/21.05.2019 г. в Централната избирателна комисия е получен сигнал от Съвета за електронни медии, подписан от Иво Атанасов – за председател на СЕМ, с който е поискана преценка на Централната избирателна комисия относно наличие на нарушение на чл. 180 от ИК от доставчика на медийни услуги „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА“ АД.

Към сигнала е приложен 1 брой електронен носител CD със запис на аудио съдържание, предоставено за разпространение на 15 май 2019 г.  в 17:12 ч., представляващ запис на предизборен агитационен репортаж на КП „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“. В сайта на доставчика не е публикувана информация за сключен договор с КП „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“ за излъчване на платени репортажи в програма РАДИО ЕВРОПА – НОВИНИТЕ СЕГА“.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със съдържанието на аудио записа и извърши проверка, приема за установено следното:

Аудио материалът, излъчен на 15 май 2019 г. в 17:12 ч., представлява запис на предизборен агитационен репортаж на КП „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“ и безспорно има характер на предизборен агитационен материал. От извършената справка в сайта на доставчика на медийни услуги се установи, че не е публикувана информация за сключен договор между „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА“ АД с КП „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“ за излъчване на платени репортажи в програма „РАДИО ЕВРОПА – НОВИНИТЕ СЕГА“.

Съгласно чл. 180, ал.1 от Изборния кодекс „Доставчиците на медийни услуги  са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, в т.ч. безвъзмездните договори, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник.“

От представения аудио материал се установява, че доставчикът на медийни услуги „РАДИО ЕВРОПА – НОВИНИТЕ СЕГА“ АД не е изпълнил изискванията на чл. 180 от Изборния кодекс.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 23 и т. 26 във връзка с чл. 180, чл. 484, ал. 1, чл. 496, ал. 2, т. 1 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на изискванията на чл. 180 ИК по отношение на доставчика на медийни услуги „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА“ АД, вписано в Агенцията по вписванията – Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, с ЕИК115568068, със седалище и адрес на управление гр. София,  р-н Възраждане, ул. „Позитано“ № 30, ет. 1, представлявано от управителя Георги Нейчев Харизанов, с ЕГН ….

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Георги Нейчев Харизанов, с ЕГН …., в качеството му на представляващ на „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА“ АД.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1820-МИ / 28.05.2020

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Житница, община Добричка, област Добрич

 • № 1819-МИ / 28.05.2020

  относно: жалба от Стефан Димитров Петков – представляващ МК „Ние, гражданите“, срещу решение № 273-МИ от 18.05.2020 г. на Общинска избирателна комисия – Плевен

 • № 1818-МИ / 28.05.2020

  относно: промяна в състава на ОИК – Костенец, Софийска област

 • всички решения