Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 385-ЕП
София, 15 май 2014 г.

ОТНОСНО: жалба на Асен Генов и Сирма Мишева срещу решение № 312-ЕП от 08.05.2014 г. на ЦИК и постановено решение № 6519 от 15.05.2014 г. на ВАС

По жалба на Асен Генов и Сирма Мишева срещу Решение № ЕП-312 от 08.05.2014 г. на ЦИК е постановено решение № 6519 от 15.05.2014 г. на ВАС по адм.д. № 6256/2014 г. по описа на Четвърто отделение на ВАС, с което е отменено обжалваното решение на ЦИК. Преписката е върната за ново разглеждане от ЦИК при съобразяване на задължителните указания, дадени в мотивите на съдебното решение.

Върховният административен съд приема, че дори в рекламните материали да не е налице призив за подкрепа и неподкрепа на ПП „Атака", в случая става въпрос за забрана за недопускане в търговска реклама да се правят внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет. В тази връзка и с оглед съдържанието на представените в преписката писмени доказателства и други материали - диск и книжка, Централната избирателна комисия приема, че изображението на стилизирания образ на профила на Волен Сидеров върху рекламните пана, чрез които се рекламира телевизия „Алфа", както и съдържащия се върху рекламата надпис АТАКА, представляват внушение по смисъла на чл. 191 от ИК в полза на ПП „Атака".

Съгласно чл. 186, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия е органът, който трябва да постанови премахване на агитационните материали, поставени в нарушение на кодекса, тъй като разпространението му е в повече от един изборен район.

Предвид горното и в изпълнение на задължителните указания на Върховния административен съд и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 186, ал. 2 и чл. 191 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за недопускане в търговска реклама да се правят политически внушения от ПП „Атака" чрез рекламата на телевизия „Алфа".

ПОСТАНОВЯВА премахване на рекламите (билбордове, стени на сгради и др.) на телевизия „Алфа", съдържащи стилизирания образ на Волен Сидеров, надпис АТАКА и номер 20, независимо дали съдържат и надпис „Купуването и продаването на гласове е престъпление".

Решението да се изпрати на областните управители за изпълнение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

312-ЕП/

Календар

Решения