Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 384-НС
София, 3 юли 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 377-НС от 03.07. 2021 г. на ЦИК

След извършена проверка Централната избирателна комисия установи, че в Решение № 377-НС от 3 юли 2021 г. са допуснати технически грешки, които следва да бъдат отстранени.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на технически грешки в Решение № 377-НС от 2 юли 2021 г. на ЦИК, като в т. 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 и 8.1 думите „посочени в т. 2“ да се четат „посочени в т. 1“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

377-НС/

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения