Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 384-НС
София, 3 юли 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 377-НС от 03.07. 2021 г. на ЦИК

След извършена проверка Централната избирателна комисия установи, че в Решение № 377-НС от 3 юли 2021 г. са допуснати технически грешки, които следва да бъдат отстранени.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на технически грешки в Решение № 377-НС от 2 юли 2021 г. на ЦИК, като в т. 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 и 8.1 думите „посочени в т. 2“ да се четат „посочени в т. 1“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

377-НС/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения