Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 384-НС
София, 3 юли 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 377-НС от 03.07. 2021 г. на ЦИК

След извършена проверка Централната избирателна комисия установи, че в Решение № 377-НС от 3 юли 2021 г. са допуснати технически грешки, които следва да бъдат отстранени.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на технически грешки в Решение № 377-НС от 2 юли 2021 г. на ЦИК, като в т. 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 и 8.1 думите „посочени в т. 2“ да се четат „посочени в т. 1“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

377-НС/

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения