Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3818-ПВР
София, 20 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК, извършено от доставчика на медийни услуги „Евроком – Национална кабелна Телевизия“ ООД

В Централната избирателна комисия е постъпил е сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № ПВР-20-410 от 19.10.2016 г. за извършено нарушение от доставчика на медийни услуги „Евроком – Национална кабелна Телевизия“ ООД. Твърди се, че на 19 октомври 2016 г. в програма „Евроком“ са излъчени резултати от социологическо проучване на „Галъп Интернешънъл Болкан“ и „Алфа Рисърч“ за прогнозните резултати в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, като аудио-визуалният материал не съдържа звуково съобщение с информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането му, каквото е изискването на чл. 205, ал. 2 от ИК.

Към сигнала е приложен запис на аудио-визуалния материал на електронен носител.

Централната избирателна комисия установи, че в приложения запис на предаването „Резонанс“ с водещ Васко Маринов се излагат данни от социологическо проучване на „Галъп Интернешънъл Болкан“ и „Алфа Рисърч“ за процентната подкрепа на определени кандидати в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., без да е налице отбелязване веднъж в началото и веднъж в края на представянето на информация за възложителя на допитването или проучването и за източниците на финансирането му. Записът на цялото предаване е публикуван и на интернет страницата на телевизията под наименование „сезон 3.12, цялото предаване“ и в него се съдържат посочените нарушения на чл. 205, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия приема, че доставчикът на медийната услуга „Евроком – Национална кабелна Телевизия“ ООД не е спазил изискванията на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК.

Съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс от деня на обнародването в „Държавен вестник“ на решение от 29.07.2016 г. на Народното събрание за насрочване на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., (обн. ДВ, бр. 60/02.08.2016 г.) до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, която го е извършила и за източниците на финансирането му. Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 2 от ИК информацията се предоставя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии или в представяне пред публика – веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето. Неизпълнението на това задължение представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 и чл. 475 във връзка с чл. 205, ал. 1 и 2, чл. 496 и 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от социологическо проучване по повод на изборите в предаването „Резонанс“ на телевизия „Евроком“, без да съдържа информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането, веднъж в началото и веднъж в края на представянето, извършено от доставчика на медийна услуга „Евроком – Национална кабелна Телевизия“ ООД, с ЕИК 121761999, седалище и адрес на управление област София-град, Столична община, гр. София, район „Възраждане“, п.к.1000, бул. „Тодор Александров“ 17, представлявано от Злати Станков Златев с ЕГН ...

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „Евроком – Национална кабелна Телевизия“ ООД, с ЕИК 121761999, седалище и адрес на управление област София-град, Столична община, гр. София, район „Възраждане“, п.к. 1000, бул. „Тодор Александров“ 17, представлявано от Злати Станков Златев с ЕГН ...

Актът да се изпрати на областния управител на област София-град за издаване на наказателно постановление.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 1876-НС / 01.04.2023

  относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1874-НС / 01.04.2023

  относно: заличаване на наблюдател от сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“

 • № 1873-НС / 01.04.2023

  относно: регистрация на наблюдатели от Европейска асоциация за защита на човешките права – България за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения