Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 380-ПВР/МИ
София, 17 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бойчиновци, област Монтана, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-118 от 11.08.2011 г. от кмета на община Бойчиновци, област Монтана, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 08.08.2011г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Бойчиновци, както и за председател на комисията.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за  зам.председател и  секретар на ОИК в община Бойчиновци.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Бойчиновци, област Монтана, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Петя Николова Борисова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Илияна Еленкова Александрова

 

СЕКРЕТАР:

Елена Иванова Стоилова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Даниела Георгиева Трайкова-Маврова

 

 

Иван Тодоров Йорданов

 

 

Илия Костов Илиев

 

 

Красимира Иванова Атанасова-Георгиева

 

 

Ива Георгиева Тодорова

 

 

Ани Петрова Дамянова

 

 

Кирил Милков Наков

 

 

Силвия Лъчезарова Георгиева

 

 

Петя Николова Тодорова

 

 

Лидия Кирилова Георгиева

 

 

Мая Иванова Иванова

 

 

Богдана Куманова Евстатиева

 

 

Галина Андрова Лазарова

 

 

Весела Георгиева Пенкова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения