Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 379-НС
София, 3 юли 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Р. С. за евентуално нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК от коалиция от партии „Българските патриоти – ВМРО, ВОЛЯ, НФСБ“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № НС-23-42/29.06.2021 г. от Р. С. за евентуално нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК от коалиция от партии „Българските патриоти – ВМРО, ВОЛЯ, НФСБ“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., чрез съобщение до медиите със заглавие „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ с готов Закон за защита половата идентичност на децата от раждането им“, публикувано на официалната интернет страница на „ВМРО – БНД“ на 28.06.2021 г. и препечатано в следните медии: bta.bg, 24hasa.bg, trud.bg, actualno.com.

Твърди се, че с посоченото съобщение, разпространено до неограничен кръг хора, се осъществява съставът на нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс чрез дискриминация и накърняване на добрите нрави. С публикацията се огласявали – с цел събиране на електорална подкрепа в рамките на предизборна кампания с призив за гласуване – намерения на посочената коалиция да използва предоставената чрез гласовете на избирателите власт, за да ограничава правата на лица в Република България на основа на хомосексуалната им или бисексуална ориентация и половата им идентичност, т.е. въз основа на пола им.

Жалбата е неоснователна.

Съгласно чл. 11, ал. 1 от Конституцията на Република България политическият живот в Република България се основава върху принципа на политическия плурализъм, който включва в себе си конституционно гарантираното право за изразяване на различни и разнообразни идеологии и възгледи за състоянието и развитието на обществото и в частност при водене на предизборна кампания от регистрирани участници в изборния процес при произвеждане на избори съгласно действащия Изборен кодекс, включително и чрез изразяване на различни и разнообразни убеждения и мнения по смисъла на чл. 6, ал. 2 от Конституцията на Република България.

В този смисъл намерения за бъдещи несигурни събития, като внасяне от страна на политически субекти на законопроекти не подлежат на санкция и са извън правомощията на Централната избирателна комисия съгласно Изборния кодекс за произнасяне по отношение на тяхното съдържание и евентуално приемане или отхвърляне от законодателния орган, включително и по отношение на въпросите за сексуалната ориентация, дали половата идентичност се приравнява на пол и дали такова приравняване или различаване е дискриминация и нарушение на добрите нрави.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р. С. за евентуално нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК от коалиция от партии „Българските патриоти – ВМРО, ВОЛЯ, НФСБ“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения