Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 376-ЕП
София, 21.05.2019

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 360-ЕП от 20 май 2019 г. при регистрация на сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

В Решение № 360-ЕП от 20 май 2019 г. на Централната избирателна комисия е допусната техническа грешка в името на регистрираният като наблюдател под № 128 Въхър Петков Пеков, което да се чете „Вихър Петров Пеков“.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 360-ЕП от 20 май 2019 г. на ЦИК, както следва:

- името на регистрираният като наблюдател под № 128 Въхър Петков Пеков, да се чете „Вихър Петров Пеков“.

 

 

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

360-ЕП/

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • № 1163-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • всички решения