Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 376-ЕП
София, 21 май 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 360-ЕП от 20 май 2019 г. при регистрация на сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

В Решение № 360-ЕП от 20 май 2019 г. на Централната избирателна комисия е допусната техническа грешка в името на регистрираният като наблюдател под № 128 Въхър Петков Пеков, което да се чете „Вихър Петров Пеков“.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 360-ЕП от 20 май 2019 г. на ЦИК, както следва:

- името на регистрираният като наблюдател под № 128 Въхър Петков Пеков, да се чете „Вихър Петров Пеков“.

 

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

360-ЕП/

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения