Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 374-ПВР/МИ
София, 17 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Минерални бани, област Хасково, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Минерални бани, област Хасково, от 11.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-282 от 15.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 05.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Минерални бани.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Минерални бани, област Хасково, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Таня Трендафилова Захариева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Емилия Йорданова Въчева

 

СЕКРЕТАР:

Нурджан Неджайтин Зинал

 

ЧЛЕНОВЕ:

Албена Димитрова Ченголова

 

 

Милена Миткова Петкова

 

 

Елица Райкова Проданова

 

 

Недялка Филипова Пасинова

 

 

Олга Кирилова Ванчева

 

 

Валентина Найденова Ангелова-Кирева

 

 

Радослав Димитров Тодоров

 

 

Николина Георгиева Георгиева

 

 

Николай Недялков Христов

 

 

Стойчо Христонов Запрянов

 

 

Билял Рашид Билял

 

 

Атанаска Захариева Делчева

 

 

Иван Йорданов Райков

 

 

Михаил Недялков Павлитов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения