Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3735-НР
София, 5 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: определяне чрез жребий на реда за представяне на участниците в информационно-разяснителната кампания за националния референдум на 6 ноември 2016 г. в програмите на БНТ и БНР

На основание чл. 16, ал. 1 и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 192 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 3599-НР от 22 септември 2016 г., на 5 октомври 2016 г., в 11,30 ч., в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I” № 1, официален вход откъм източно крило, Централната избирателна комисия проведе жребий за определяне чрез жребий на реда за представяне на участниците в информационно-разяснителната кампания за националния референдум на 6 ноември 2016 г. в програмите на БНТ и БНР. След проведения жребий Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Обявява следната поредност за представяне на участниците в информационно-разяснителната кампания в клиповете и другите форми в програмите на БНТ и БНР:

 

1

ИК Представляван от Светлана Митова Стоянова

2

ИК Представляван от Станислав Тодоров Трифонов

3

ИК Представляван от Росица Любенова Кирова

4

ИК Представляван от Нестор Иванов Мильов

5

ИК Представляван от Ангел Иванов Гаджев

6

коалиция „Обединени земеделци, РДП и БСДП“

7

коалиция „КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ“

8

коалиция „ПП Движение 21 – ПП НДСВ“

9

партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“

10

партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“

11

партия „БАЛКАНСКА ДЕМОКРАТИЧНА ЛИГА“

12

партия „Движение за радикална промяна Българската пролет“

13

партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“

14

партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ“

15

партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“

16

партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“

17

партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“

18

ИК Представляван от Николай Събев Михайлов

19

ИК Представляван от Светозар Стоянов Съев

20

ИК Представляван от Александър Димитров Димитров

21

ИК Представляван от Стефан Александров Алексиев

22

ИК Представляван от Каролина Бойчева Цампарова

23

ИК Представляван от Биляна Генчева Колева

24

ИК Представляван от Пламен Трифонов Христов

25

ИК Представляван от Наташа Димитрова Димитрова

26

ИК Представляван от Валери Василев Венков

27

ИК Представляван от Петър Илиянов Кичашки

28

ИК Представляван от Надка Бориславова Готева

29

ИК Представляван от Николай Иванов Драганов

30

ИК Представляван от Красимира Димитрова Найденова

31

ИК Представляван от Станислав Иванов Косаков

32

ИК Представляван от Румен Асенов Маринов

33

ИК Представляван от Димитър Николов Митов

34

ИК Представляван от Светослав Щерев Николов

 

ІІ. Обявява следната поредност за представяне на участниците в информационно-разяснителната кампания в диспутите в програмите по БНТ и БНР:

1

ИК Представляван от Валери Василев Венков

2

ИК Представляван от Петър Илиянов Кичашки

3

ИК Представляван от Наташа Димитрова Димитрова

4

ИК Представляван от Биляна Генчева Колева

5

ИК Представляван от Каролина Бойчева Цампарова

6

ИК Представляван от Стефан Александров Алексиев

7

ИК Представляван от Александър Димитров Димитров

8

ИК Представляван от Светослав Щерев Николов

9

ИК Представляван от Димитър Николов Митов

10

партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ“

11

ИК Представляван от Красимира Димитрова Найденова

12

партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“

13

партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“

14

партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“

15

партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“

16

партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“

17

ИК Представляван от Ангел Иванов Гаджев

18

ИК Представляван от Нестор Иванов Мильов

19

ИК Представляван от Надка Бориславова Готева

20

ИК Представляван от Румен Асенов Маринов

21

ИК Представляван от Станислав Иванов Косаков

22

ИК Представляван от Росица Любенова Кирова

23

ИК Представляван от Станислав Тодоров Трифонов

24

ИК Представляван от Николай Иванов Драганов

25

ИК Представляван от Пламен Трифонов Христов

26

ИК Представляван от Светлана Митова Стоянова

27

ИК Представляван от Светозар Стоянов Съев

28

партия „БАЛКАНСКА ДЕМОКРАТИЧНА ЛИГА“

29

партия „Движение за радикална промяна Българската пролет“

30

коалиция „ПП Движение 21 – ПП НДСВ“

31

коалиция „КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ“

32

коалиция „Обединени земеделци, РДП и БСДП“

33

партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“

34

ИК Представляван от Николай Събев Михайлов

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения